Home » » Nieuws » Social Media Rules: Positief Social Media Protocol voor onderwijs

Social Media Rules: Positief Social Media Protocol voor onderwijs

Geplaatst in: Nieuws 12

Eind 2011 nam Social Media Wijs het initiatief om een Positief Social Media Protocol voor het onderwijs op te stellen. En nu is dit protocol een feit!

De aanleiding voor dit positieve protocol waren bestaande social media protocollen voor het onderwijs die, naar onze smaak, vanuit een te negatieve invalshoek waren opgesteld. Bovendien stelden wij ter discussie of een protocol überhaupt nodig is voor elke school.

Crowdsourcing

In dit tijdperk van crowdsourcing hoef je gelukkig niet alle wijsheid zelf in pacht te hebben, laat staan het wiel opnieuw uit te vinden. Op 16 december 2011 werd via diverse sociale media een oproep gedaan om input te leveren. En dat werkte: we kregen zowel losse punten die in het protocol opgenomen konden worden als voorbeelden van complete protocollen die door andere instanties worden gebruikt. Super natuurlijk! Hartelijk dank hiervoor aan Jan Brand, Marc Franzen, Ronald van den Hoff, Rob van Ockenburg, Heleen Ogier, Eric Redegeld en Patrick Vaanhold.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het Positieve Social Media protocol is dat een school haar medewerkers geen regels op hoeft te leggen over sociale media anders dan de gangbare omgangsvormen en afspraken op school. Dit geldt ons inziens ook voor de leerlingen van de school. Ons protocol is dan ook nadrukkelijk opgesteld om te dienen als leidraad voor die scholen die zich ervan bewust zijn dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals omwonenden en de gemeente.

‘Social media wijze’ school

Een social media wijze school ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien ziet de school de kansen die sociale media bieden om de school te profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.

Social Media pijlers

Het protocol is gestoeld op wat wij de drie pijlers van social media voor scholen noemen:

 1. Profilering
  Hoe kan social media ingezet worden om een bijdrage te leveren aan de profilering/het imago van de school?
 2. Curriculum 
  Hoe kan social media een structurele plek krijgen in het curriculum van de school?
 3. Betrokkenheid
  Hoe kan social media ingezet worden om de communicatie met, en daarmee de betrokkenheid van, de verschillende doelgroepen in en om de school te versterken?

 Social Media rules

Graag benadrukken we dat dit protocol niet bedoeld is als statisch document. Haal er uit wat nuttig en van toepassing is op jouw school (of andere organisatie). Een vul vooral aan waar je dat nodig acht. Zolang dit de positieve inzet van social media op scholen bevorderd, is ons doel bereikt!

 

Thijs van de Reep en Linda Vonhof – Social Media Wijs

 

Download hier het Positief Social Media Protocol

 

12 Responses

 1. Marcel Kesselring
  | Beantwoorden

  Ik vind het een mooie aanzet maar heb er toch moeite met de uitvoering.

  Hij is mij iets te ver doorgevoerd naar een formulier waar de school naam alleen maar ingevuld moet worden. .

  Het gevaar is dat scholen voor de snelle weg gaan, naam invullen en klaar denken te zijn en het belangrijkste missen, nl. het gesprek met docenten/leerlingen/ouders.

  Het opstellen van een protocol (voor zover deze nodig is) gaat het beste als dit in een dialoog op een co-creatieve manier ontstaat. Hierdoor ontstaat gedeelde eigenaarschap en draagvlak onder docenten, ouders, leerlingen.

  Ik zou eerder een checklijst willen hebben met daarin de punten die we moeten bespreken en die we kunnen afvinken. Iedere school is anders, het is dus maatwerk en geen template.

  • Luk
   | Beantwoorden

   @Marcel: werk met ons samen om ons Draaiboek voor Goed ICT-beleid verder uit te werken… Daarin zal o.a. een mediaprotocol als checklist opgenomen worden…
   Mss moet er meer internationale samenwerking komen: we werken allemaal samen aan hetzelfde doel!
   Edubit België

  • Linda Vonhof | Social Media Wijs
   | Beantwoorden

   @marcel: dank voor je opmerking. We zijn het met elkaar eens. Het is zeker niet de bedoeling dat dit een invuloefening wordt. De betreffende school moet per punt bekijken of het van toepassing is op de school en er kunnen ook punten toegevoegd worden. Aan het einde van dit blog hebben we hier een opmerking over geplaatst, maar wellicht ook handig wanneer dat ook in het protocol zelf komt te staan.

   • Rob Wilschut
    | Beantwoorden

    Goed dat het protocol een positieve insteek heeft. Wij hebben binnenkort een ouderavond over sociale media. We kunnen dit mooi ter info laten zien. Alvast bedankt

    • Linda Vonhof | Social Media Wijs
     | Beantwoorden

     @Rob, bedankt voor je compliment. Goed te horen dat jouw school het onderwerp al omarmt. Als we je nog ergens mee kunnen helpen, laat graag horen!

 2. Tom Sijtsma
  | Beantwoorden

  Hartelijk dank voor deze aanzet. Voor onze school komt het op een goed moment omdat we juist bezig zijn met het aanpassen van ons internetprotocol. Ik denk dat dit voorbeeld een positieve bijdrage vormt aan de discussie.

 3. Frans Droog
  | Beantwoorden

  Een belangrijk mooi initiatief met een voorlopig mooi resultaat. Het zou zonde zijn om al het goede dat social media bieden voor het onderwijs ongebruikt te laten door een beleid zonder visie te starten en dit slechts uit gemakzucht of tijdgebrek te baseren op één protocol dat uitgaat van een negatieve benadering.
  Ook op onze scholengroep wordt nu gesproken over een in te voeren protocol en is helaas vooralsnog alleen het door de Besturenraad geformuleerde repressieve protocol ingebracht. Ik zal het hier door Social Media Wijs gepresenteerde positieve protocol dan ook van harte aanbevelen als tegenwicht.

 4. Een protocol is oprecht fantastisch en heel belangrijk. De vraag is alleen wordt het protocol nageleefd en hoe borg je dat?

  “Wie ben ik Online” heeft als doel gesteld tieners in de leeftijdscategorie van 10 t/m 18 jaar, de ouders en het onderwijs van de tieners te helpen bij het bewust worden van de mogelijke risico’s, gevaren en gevolgen van social media nu en in de toekomst.

  De site geeft een helder, eenvoudig en vooral confronterend resultaat.

 5. Peter Verberne
  | Beantwoorden

  Een positieve kijk op de omgang met social media. Verantwoordelijkheden komen duidelijk anders te liggen. Ik zie hier wel wat in. Het vraagt veel “deelnemers”, maar het kan m.i. ook opleveren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.