Home » » Blog » Lesidee: Social Media Debat

Lesidee: Social Media Debat

Geplaatst in: Blog 0

Afgelopen week waren wij te gast op het Sondervick College in Veldhoven om de aftrap te verzorgen van een mooi project: Social Media Debat over ‘Social Media op School’.

Doel van het Social Media Debat

Het doel van het Social Media Debat is om 4 VWO leerlingen mee te laten denken over de wijze waarop het Sondervick College om gaat met sociale media. Rob Kesselring van het Sondervick College vertelt over het ontstaan van het project: “Vorig jaar hadden we in de activiteitenweek een project van twee dagen. Toen was het onderwerp Kernenergie. Een onderwerp waar veel discussie over mogelijk is, maar waar leerlingen ook vrij veel informatie konden krijgen. Voor dit jaar zochten we een onderwerp dat een bredere groep zou aanspreken. En gezien het intensieve gebruik van de mobieltjes dat wij bij leerlingen waarnemen, was Social Media snel gekozen.

Dat het de leerlingen aanspreekt is natuurlijk geen verrassing. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat hun mobieltje bijna een soort vergroeide elfde vinger is, die ze vooral gebruiken om via sociale media contact te houden met elkaar. Maar hoe ziet het Sondervick haar rol in ‘social media in het onderwijs’?
Rob: “De school zou het als haar verantwoordelijkheid moeten zien om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten maar ook de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij kansen die sociale media bieden om de school te profileren en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.

Trots Op Brabant en Trending

Het leuke aan dit project is dat de leerlingen ‘politieke partijen’ hebben gevormd, met aansprekende namen als Trots Op Brabant (TOB), de Volkomen Neutrale Partij en Trending. Iedere partij moet standpunten formuleren aangaande het sociale media beleid dat Sondervick zou kunnen gaan voeren. Dit beleid is vastgelegd in een concept beleidsnota, gebaseerd op het positieve social media protocol van Social Media Wijs, waarover als afsluiting van het project in de plaatselijke raadszaal onder toeziend oog van een aantal wethouders is gedebatteerd.

Rob: “Op mijn vorige school had ik al ervaring met samenwerking met de gemeente om leerlingen bekend te maken met de politieke besluitvorming in een gemeente. De combinatie van beide leek mij erg leuk. Leerlingen reageerden enthousiast op het gekozen onderwerp.”

Uitwerking van het partij programma tijdens het Social Media Debat
Eén van de politieke partijen aan de slag met hun partij programma

Op dinsdagmorgen trapte ik het project af met een presentatie over het toen, nu en de toekomst van sociale en digitale media om de leerlingen een kader te bieden voor hun standpunten over sociale media. Door middel van een aantal stellingen werden de fractievoorzitters geprikkeld om een eerste aanzet te geven voor de standpunten van zijn of haar partij.

Na de kickoff gingen de partijen in beraad om hun standpunten te formuleren en te presenteren via een filmpje. Maar er werd ook druk gewerkt aan de onvermijdelijke propaganda als partijlogo’s en foto’s van de partijleden.

Na het kennis nemen van de standpunten van alle partijen via de filmpjes kregen de partijen de debatteerles en werd hen meer geleerd over moties en amendementen. Kortom, de partijen werden klaar gestoomd voor het politieke spel dat op woensdag echt los barst.

Op dag 2 hadden de partijen de gelegenheid om op basis van de standpunten coalities te formeren. ‘s Middags werd in de raadszaal onder toeziend oog van wethouders en de directeur van het Sondervick College gedebatteerd waarbij de partijen elkaar en de toehoorders moesten zien te overtuigen van hun standpunten.

Terugblik op het Social Media Debat via Twitter

Via Twitter heb ik met @LucvdHeijden en @_Dennissss teruggeblikt op het Social Media Debat.

Luc:  “Ik vond het een erg leuk en leerzaam project en het is fijn om op zo’n manier inbreng te hebben op de veranderingen binnen de school. Tijdens het project hebben wij binnen de TOB gebruik gemaakt van social media om ook buiten school te communiceren met elkaar en om andere mensen op de hoogte te houden“.
Dennis: “Ik vond het zeer interessant en leuk om ook echt in debat te gaan. In het begin was het wat stroefjes maar het liep los vanaf ronde twee, toen werd het echt leuk. Helaas hadden we de tijd tegen ons, ik vond het iets te kort duren.

TR: Denken jullie dat het debat tot verandering op school leidt over het gebruik van Social media op school en in de les?
Dennis: “Ja ik hoop het wel. Als de school dit organiseert en ons ook zo motiveert om mee te doen vind ik wel dat de school er wat mee moet doen.
Luc sluit prikkelend af door te stellen: “Mee eens, maar ik verwacht dat het Sondervick nog wel 2 tot 3 jaar nodig heeft om de besproken zaken door te voeren.

Op weg naar de digitale samenleving

Dit lesidee is wat mij betreft een goed voorbeeld van het integreren van sociale media in meerdere vakken en heeft daarnaast een sterke sociale component door de ‘partij’ opzet. Het mooiste echter vind ik dat van de leerlingen wordt gevraagd vaardigheden toe te passen die hen voorbereiden op een leven in de digitale samenleving. De digitale samenleving waarin zij straks hun eigen weg zullen moeten vinden.

Thijs van de Reep – Social Media Wijs

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *