Home » » Blog » ‘Social Media Stress’ Debat op 2: En de mogelijkheden dan?

‘Social Media Stress’ Debat op 2: En de mogelijkheden dan?

Geplaatst in: Blog 0

Gisteravond waren wij aanwezig bij het programma ‘Debat op 2’ met als onderwerp ‘Social Media Stress’. Onze insteek was om balans in de discussie te brengen: sociale media bieden immers ook vele kansen.

Thijs & Linda bij Debat op 2

Afgelopen donderdag werden wij benaderd door de redactie van Debat op 2 om in het publiek zitting te nemen, omdat wij betrokken zijn bij het onderwerp Sociale media en jongeren. Dit debat, naar aanleiding van het veelbesproken onderzoek ‘Jongeren leiden aan social media stress’, had in potentie een mooi inkijkje kunnen bieden in de verschillende standpunten over het gebruik en de impact van sociale media op de maatschappij. Een mooie kans om het vooral ook over de mogelijkheden van sociale media te hebben die naar ons idee eerder te weinig dan teveel besproken worden in de ‘oude’ media.

Vlak voor de uitzending nodigde presentatrice Ghislaine Plag het publiek uit om vooral mee te discussiëren, maar hiervoor bleek helaas geen ruimte en aandacht. Spijtig, zo vonden ook anderen die wij naderhand spraken, met name omdat de discussie nogal zwart-wit werd neergezet en een aantal aspecten niet (en anderen over-) belicht werden. Dit leidde gisteravond al tot een kritisch blog getiteld: “Debat” op 2… wat een farce van Xaviera Ringeling. Ook de reacties op Twitter (#debatop2) logen er niet om.

Om vast te houden aan ons profiel van de positieve insteek, gaan wij in dit blog niet het programma afkraken, maar gebruiken wij het als podium om aan te geven wat wij graag hadden willen delen met de kijkers.

Onbekend maakt onbemind

Social Media Wijs bij Debat op 2

Wat ons opviel bij degenen die in het ‘tegenstanders-kamp’ zaten was dat er toch veel onbegrip heerst. En vanuit dat onbegrip komt ook de weigering om zich erin te verdiepen. Chivaro verwoordde het mooi door te vragen of meneer Keja zich al eens in Twitter had verdiept (“Nee”) en hoe hij er dan over kan oordelen.
Dit was ook een van de momenten dat wij graag hadden willen zeggen dat online contacten inderdaad een andere lading hebben dan real life contacten, maar dat deze daardoor niet minder waardevol kunnen zijn. Vijftig jaar geleden maakte je in de kroeg of op straat ook wel eens een praatje met iemand waarvan je later dacht “Nou die hoef ik ook niet meer te zien”. Hetzelfde geldt voor contacten op sociale media. Maar er geldt ook voor dat een Twitter contact kan uitgroeien tot een goede vriend of zakenrelaties.

De extreem negatieve blik tegenover sociale media lijkt op de eerste reactie die de auto opriep bij de introductie; koeien zouden schrikken van het geluid en zure melk geven. Inmiddels is de auto een algemeen geaccepteerde technologische innovatie geworden en hebben de mogelijkheden van de auto (transport, verre vakanties, uitbreiding van de arbeidsmogelijkheden etc.) ook gezorgd voor aandacht voor en oplossing van een aantal nadelen (schonere en stillere motoren, spitsstroken, ABS etc). Zolang alleen de nadelen van sociale media aandacht krijgen, krijgt sociale media nooit de kans uit te groeien tot Lamborghini maar blijft het een paardenkoets.
Kortom, waarom sociale media niet benaderen vanuit de mogelijkheden en van daaruit ook de schaduwkant bespreekbaar maken en waar nodig tot oplossingen komen.

Sociale media: meer dan sociale netwerken

Sociale media: Meer dan alleen sociale netwerken

Tweede opvallende punt was de zeer enge definitie die in het debat gehanteerd werd voor de term ‘sociale media’. Er werd uitsluitend gesproken over sociale netwerken en dan ook nog bijna uitsluitend over Twitter en Facebook. Ik geloof dat er 1 keer iemand per ongeluk LinkedIn zei. Maar sociale media zijn ten eerste zoveel meer dan alleen sociale netwerken en ten tweede hebben ze nog veel meer mogelijkheden dan alleen het contact met vrienden.
Naast ons zat docent maatschappijleer Douwe. Hij vertelde dat er bij hem in de klas geen mobieltjes zijn toegestaan want “Je komt naar school omdat wij iets aan te bieden hebben waarvan jij denkt ‘Dat heb ik nodig in de rest van mijn leven'”. Hoe mooi zou het kunnen zijn als de leerlingen van docent Douwe (overigens de enige persoon die nuance in de discussie probeerde aan te brengen) via Google Hangouts of Skype met leeftijdsgenoten op een andere school of in een ander land in gesprek kunnen gaan over actuele maatschappelijke thema’s?

Of hoe jongeren wiki’s zouden kunnen inzetten om online samen te werken voor school of beter gezegd hun toekomstige leven in een verregaande gedigitaliseerde samenleving waarin, of we dat nu fijn vinden of niet, de scheiding tussen werk en privé steeds meer vervaagd, er een grote hoeveelheid prikkels op iedereen wordt afgestuurd en multitasking toch echt gevraagd wordt?
Onderwijs heeft toch uiteindelijk tot doel om je voor te bereiden op een werkzaam leven in de maatschappij. De stelling dat je op school komt om te leren is mijns inziens incompleet; Je komt ook naar school om het geleerde toe te passen op een manier waarop het ook daadwerkelijk wat toevoegt aan je leven. En dan is het afwezig zijn van digitale hulpmiddelen (mobieltjes, tablets) en sociale media eerder een verarming dan een verrijking van het leren.

Digital natives op stoom

In het Geldmuseum zaten gisteravond twee voorbeelden van digital natives bij wie sociale media en het digitale tijdperk door de aderen stroomt. Prachtig vond ik het om te zien hoeveel zelfvertrouwen Adil (13 jaar !) heeft doordat hij zijn mening deelt via zijn blog Adil Blogt en ook openstaat voor wat anderen van zijn mening vinden.
Hetzelfde geldt voor Deniz die aangeeft al zijn baantjes aan sociale media te danken te hebben en inmiddels blogt voor het NRC, bij BNN heeft gewerkt en nu als ondernemer aan de weg timmert. Hij is 17.

Deze jongens laten zien dat sociale media wel degelijk mogelijkheden biedt, maar helaas was daarvoor in het debat zelf te weinig ruimte voor. Een gemiste kans om een mooi tijdsbeeld neer te zetten aan de hand van een actueel onderwerp. Zullen we het nog eens over doen?

Thijs van de Reep | Social Media Wijs

Meer over dit Debat op 2:

Twitter: #debatop2 en @Debatop2
Facebook: Debatop2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *