Home » » Blog » Respect 2.0 kun je niet downloaden. Maar wel leren!

Respect 2.0 kun je niet downloaden. Maar wel leren!

Geplaatst in: Blog 0

Gisteren was ik aanwezig bij het door Hyves en KRO georganiseerde debat over cyberpesten: ‘Respect kun je niet downloaden’.

Hyves respect button

Bij het debat op het Hyves hoofdkantoor waren veel bekende gezichten aanwezig uit de “Social Media In Het Onderwijs” wereldje, maar gelukkig waren er ook enkele kinderen en jongeren aangeschoven waardoor het niet alleen volwassen-praten-over-jongeren was.

Cyberpesten vs Pleinpesten

Het debat werd afgetrapt door Arie Boomsma met de stelling “Is cyberpesten anders dan pleinpesten?”. Uit de discussie kwamen een aantal aspecten naar boven:

 • online anonimiteit;
 • het grotere bereik en daarmee de grotere impact;
 • cyberpesten komt meer de veilige omgeving van thuis binnen;
 • door misinterpretatie wordt een opmerking online eerder als pesten opgevat.

Ondanks ondermeer de grotere impact en het binnendringen van de veilige omgeving,  gaf één van de kinderen aan dat zij cyberpesten minder erg vindt dan ‘pleinpesten’.

Advies & Tips, van wie?

Help knop

Vervolgens ging het over het bespreekbaar maken van cyberpesten. Een stelling die door velen werd beaamd is dat het gebrek aan kennis bij jongeren over cyberpesten en wat de gevolgen daarvan zijn het bespreekbaar maken bemoeilijkt. Een aanpak die bij jongeren goed aanslaat is leeftijdsgenoten laten vertellen wat hun ervaringen zijn, welke impact pesten op hen heeft gehad en wat zij hebben gedaan om pesten te stoppen.

De discussie werd nog interessanter toen de vraag rees naar wie kinderen en jongeren eigenlijk luisteren voor tips over cyberpesten en social media gebruik. De aanwezigen kinderen gaven aan primair hun ouders te benaderen, maar ook een rol te zien voor de moderators van de social media sites. De jongeren daarentegen zeiden voor tips over goed gebruik eerder met leeftijdsgenoten te praten, maar zien ook een belangrijke voorlichtende rol voor de media (traditioneel en nieuw).
Eén van de jongeren die namens de Digiraad aanwezig was, vertelde uit eigen ervaring dat hij na een vervelend incident voor advies zijn ouders had geraadpleegd en ook daadwerkelijk bruikbare tips (“niet allemaal”) had gekregen. En van de kinderen had één van de ouders gezegd: “Kijk uit met wie je chat, want het kan ook een oude gek van 45 zijn.”

Op het gebied van oplossingen heb ik weinige nieuwe inzichten mogen vernemen, maar een interessante opmerking vond ik dat de aanpak van cyberpesten zich niet alleen op de pester maar ook op de 80% meelopers moet richten.

Respect 2.0 kun je niet downloaden. Maar wel leren!

Mijn conclusie over dit debat: Respect 2.0 kun je niet downloaden, maar wel leren. Om tot meer online respect voor elkaar te komen – en daarmee cyberpesten aan te pakken – zijn er 2 aspecten waaraan gewerkt moet worden:

 • Verdiepen in de digitale belevingswereld
  Er werd uitvoerig gesproken over het gebrek aan kennis bij jongeren over cyberpesten. In mijn ogen is de allereerste stap dat volwassenen zich vanuit hun rol (opvoeder, leerkracht) verdiepen in de digitale belevingswereld van kinderen en jongeren. Wat doen ze online, waar doen ze dat, met wie en waarom. Als je daar een beeld bij hebt kan je, zoals Remco Pijpers zei, ‘gewoon praten’ met je kind. Vraag ze wat ze op het schoolplein en op Habbo hotel hebben beleefd vandaag.
 • Overdragen van wijsheid
  Tijdens een opvoeddebat eerder dit jaar stelde ik al dat “jongeren wel mediavaardig zijn, maar vaak niet social mediawijs”. Een mooi voorbeeld van één van de mediacoaches in de zaal ging over zijn bijeenkomst met een aantal jongeren die van alles met elkaar, maar ook met de hele wereld deelden. Zij waren zich hier helemaal niet van bewust, totdat de coach met hen hierover het gesprek aanging.
  Dit is precies het stukje wijsheid wat bij jongeren nog ontbreekt en door ouders, opvoeders, leerkrachten enzovoorts bijgedragen moet worden. Dus als je in gesprek bent met elkaar, kan je de volgende stap zetten: het brengen van sociale media wijsheid. Dit kan heel breed zijn, van omgangsvormen tot privacy instellingen en van een concrete incident tot samen de eerste stappen op Movie Starplanet.
Aan het einde van het debat was er geen uitgesproken consensus over wie het voortouw gaat of moet nemen bij het creëren van een gevoel van urgentie bij de betrokkenen. Is dit een rol voor het Ministerie van OCW, de industrie, MediaWijzer.net of anderen?

Tot slot complimenten voor Hyves (Rebecca Rijnders & Lisette Abercrombie) die met het organiseren van dit debat een zinvolle bijdrage levert aan dit onderwerp en voor de KRO die, na het in mijn ogen minder succesvolle Debat op 2 over Social Media Stress, niet schroomt om in een andere setting nogmaals dit onderwerp te behandelen. Respect!

 

Thijs van de Reep | Social Media Wijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *