Home » » Blog » Wie leert jonge werkzoekende sociale media te benutten?

Wie leert jonge werkzoekende sociale media te benutten?

Geplaatst in: Blog 0

Medio februari publiceerde Social Media Wijs de resultaten van het onderzoek “Recruitment & Social Media”. Eén van de opvallende resultaten is dat Nederlandse recruiters kandidaten vaker aannemen dan afwijzen op basis van hun sociale media profiel. Toch maakt de jonge werkzoekende onvoldoende gebruik van de kracht van sociale media.

Recruitment & sociale media

socialmediajob-150x150Het onderzoek van Social Media Wijs werd eind 2011 online uitgevoerd onder ruim 100 recruiters, HR managers en ondernemers. Van hen gaf 45% aan wel eens een kandidaat te hebben aangenomen op basis van hun sociale media profiel. Dit percentage is het hoogst onder 25-34 jarigen. In de groep 18-24 jarigen is dit minimaal.
Opvallend is dat bij afwijzingen met name de jonge werkzoekende het hoogst scoort, maar liefst 41%. De voornaamste redenen voor afwijzing zijn over alle respondenten heen “Plaatste ongepaste foto’s” en “Plaatste ongepast commentaar”. Onder 18-24 jarigen zijn dit ook de meest voorkomende redenen.

Opbouw sociale media profiel

In hun schooltijd zijn jongeren, al dan niet bewust, bezig met het opbouwen van een online profiel. De meesten zullen hierbij mainstream sociale media gebruiken als Facebook en Twitter. Dit doen zij voornamelijk om hun vriendennetwerk te onderhouden. Op enig moment sluiten zij hun studietijd af en gaan op zoek naar werk. Bij de start van deze zoektocht zal hun sociale media profiel vaak vertellen wie zij zijn en wat zij doen en niet wat zij ambiëren.

Uit een steekproef op de De Nationale Carrièrebeurs van 2011 bleek dat 50% van de jonge werkzoekenden geen zakelijk profiel heeft op LinkedIn. Dit terwijl uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat 90% van de recruiters sociale media inzet en nagenoeg allen gebruiken hiervoor LinkedIn.

Dit betekent dat een goed vindbaar en op je kwalificaties en ambities toegeschreven online profiel onontbeerlijk is voor iedere werkzoekende, want toekomstige werkgevers zullen actief op zoek gaan en meer en meer verwachten dat een werkzoekende online aanwezig is.

Wie gaat het de jonge werkzoekende leren?

De vraag die opdoemt, is of studenten in hun opleiding worden geïnformeerd over de wijze waarop recruiters nieuwe medewerkers zoeken en hoe zij sociale media hiervoor inzetten.

Een korte rondvraag langs verschillende hoge scholen en universiteiten leert dat van begeleiding vanuit de opleiding vaak geen sprake is. Sollicitatietrainingen worden wel gegeven, maar het aanmaken van een profiel op LinkedIn is hier lang niet altijd onderdeel van. Dit terwijl loopbaanadviseurs veel nadruk leggen op de noodzaak van een goed LinkedIn profiel als zijnde ‘jouw online en misschien wel enige noodzakelijke cv’.

Ook uit het artikel “Nederlandse studenten missen sociale media tijdens hun HBO studie” op Dutchcowboys blijkt eens te meer dat de integratie van sociale media in het onderwijs nog ver is te zoeken.
“Sommige docenten vinden sociale media maar onzin en denken dat mensen op deze manier niet blijven communiceren. Interessante visie maar als je dan om uitleg vraagt, merk je toch dat ze vasthouden aan ‘ouderwetse’ media. Door zulke docenten zul je nooit meer te weten komen over deze (nieuwe) media.”

Studenten zijn nu overgeleverd aan sociale media vaardige ouders en zelfstudie, bijvoorbeeld met het boek “Werk vinden met social media” van Aaltje Vincent of “@DeStudentcoach” van Inge van Erkel en Simone Levie.

Pleidooi

Ik wil hoge scholen en universiteiten hierbij van harte oproepen een sociale media actieve recruiter uit te nodigen om hun studenten de andere kant van de steeds meer digitaliserende arbeidsmarkt te laten zien.

Ik verzeker u; het is zeer verhelderend en inspirerend!

En misschien dat we over een aantal jaar constateren dat ook voor de jonge werkzoekende op de arbeidsmarkt geldt dat het aantal aannames op basis van hun sociale media profiel aanzienlijk gestegen is.

 

(dit blog werd eerder gepubliceerd op SocialNed.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *