Home » » Blog » Nader bekeken: Keurmerk voor Mediawijsheidscholen

Nader bekeken: Keurmerk voor Mediawijsheidscholen

Geplaatst in: Blog 3

Interview met Bob Wissink en Wim Hilberdink van de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle over het kwaliteitskeurmerk voor mediawijsheidscholen.

De laatste tijd duiken er steeds meer berichten op over nieuwe kwaliteitskeurmerken voor mediawijze scholen. In 2011 is reeds het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij gelanceerd.Hiernaast zijn, voor zover bij ons bekend, twee nieuwe keurmerken in de maak. Het keurmerk ‘School met Media’ is een initiatief van ‘Leren met Media‘ en komt eind 2012 beschikbaar. Leren met Media is een samenwerkingsverband tussen APS en de(zelfde) Nationale Academie voor Media & Maatschappij.

Vanuit het onderwijs zelf wordt in oktober 2012 ook een keurmerk gelanceerd: het Keurmerk voor Mediawijsheidscholen. Dit keurmerk wordt door een viertal scholen, onder aanvoering van de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle, ontwikkeld met behulp van de stimuleringsregeling van MediaWijzer.net.

Ik sprak met Bob Wissink (projectleider Keurmerk Mediawijsheidscholen) en Wim Hilberdink  (Projectleider leerlijn Moderne Media / Mediawijsheid) van de Thorbecke Scholengemeenschap om meer te weten te komen over het Keurmerk voor Mediawijsheidscholen.

Hoe is het idee voor dit keurmerk ontstaan?

Traject Moderne Media Thorbecke College ZwolleWissink: De Thorbecke Scholengemeenschap heeft goede ervaringen met gespecialiseerde onderwijstrajecten. Wij bieden een Technasium, Wetenschapstraject, Sporttraject, Techniektraject en Fast Lane Engels en een traject Moderne Media die op dezelfde manier zijn vormgegeven. Sterk aan het Technasium traject is dat dit jaarlijks door een onafhankelijk toezichthouder wordt gereviewed om de kwaliteit te borgen.

Vanuit deze ervaring is het idee voor een beschermd kwaliteitskeurmerk voor Mediawijsheidscholen ontstaan.

Wie zijn er bij de ontwikkeling van het keurmerk betrokken?

Hilberdink: Het project is een samenwerking tussen de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle, EYE Film Instituut Nederland in Amsterdam, Atlas College Hoorn, CSG Comenius Leeuwarden en CSG Bogerman Koudum. Om het project te realiseren hebben wij subsidie verkregen van Mediawijzer.net.
Wissink: De opzet van het project is het voorbereiden en oprichten van een organisatie, die een keurmerk voor “Mediawijsheidscholen” toekent, bewaakt en scholen begeleidt, die hieraan willen voldoen. Deze organisatie wordt de toezichthouder voor dit keurmerk.

Wat is het doel van het keurmerk?

Wissink: Het doel van het keurmerk is de kwaliteit van het lesaanbod op het gebied van mediawijsheid te bewaken door eisen te stellen aan de inhoud van mediawijsheidlessen. Scholen die het keurmerk hebben, kunnen het gebruiken om zich te profileren op de onderwijsmarkt en daarnaast is het keurmerk een beloning voor hun inspanningen.

Welke eisen stelt het keurmerk aan de school?

Wissink: Het keurmerk stelt drie eisen aan de school. Allereerst vakinhoudelijke eisen. De school dient een duidelijke aanpak voor het geven van lessen mediawijsheid, waaronder ook sociale media meegenomen wordt, te beschrijven. Eén van de voorwaarden is een minimum aantal ‘media-uren’.
Daarnaast dient de school voldoende uitrusting (denk aan camera’s, ruimtes) te hebben en vakkundig personeel. De school krijgt een aantal jaren de tijd om aan alle criteria van het keurmerk te voldoen. Tot slot dient het traject regelmatig geaudit te worden.

Vanaf wanneer is het keurmerk te verkrijgen?

Keurmerk stempelWissink: Het project via Mediawijzer.net dient in oktober afgerond te zijn. Op dat moment zal het keurmerk breed onder de aandacht worden gebracht. Tot op heden heeft een achttal scholen die reeds met een aanbod van mediawijsheidlessen bezig is zich voor het keurmerk aangemeld. Ook is de Stichting Mediawijsheidscholen opgericht, die het Keurmerk gaat toekennen en bewaken.

Hilberdink: Binnen dit project is het keurmerk opgezet voor het Voortgezet Onderwijs, omdat de criteria aansluiten bij de eindtermen van het VO. In de toekomst verwachten wij dat de toezichthoudende organisatie ook criteria ontwikkelt voor Mediawijsheidscholen in het PO en MBO.

Het uiteindelijke doel voor iedere school met een lesaanbod mediawijsheid is om mediawijze jongeren ‘af te leveren’. Het keurmerk draagt hier een steentje aan bij.


In mijn ogen is het ‘Keurmerk voor Mediawijsheidscholen’ een goed onderbouwd en structureel in te zetten aanpak om als school mediawijsheid in te bedden in het lesaanbod. Krachtig is dat het keurmerk een groeiproces is voor een school met als doel om aan een bij de eindtermen passende criteria op het gebied van mediawijsheid te voldoen.
Kortom, een prima initiatief dat aansluit bij de visie van Social Media Wijs.

Thijs van de Reep – Partner Social Media Wijs

Wilt u/uw school meer weten over het Keurmerk, neem dan contact op met de Stichting Mediawijsheidscholen, mail naar Wim Hilberdink.

3 Responses

 1. Wim Hilberdink
  | Beantwoorden

  Wellicht is het interessant te vermelden, dat de Stichting Mediawijsheidscholen inmiddels (te weten: op 17 augustus 2012 ten kantore van een notaris in Raalte) officieel is opgericht. Het bestuur bestaat voorlopig uit drie personen: Bob Wissink is voorzitter, Florine Wiebenga (hoofd educatie EYE Film Instituut Nederland)is algemeen bestuurslid en ondergetekende is secretaris/penningmeester.

  Dr. Wim Hilberdink

  • Hallo Wim,

   bedankt voor de aanvulling. Goed om te zien dat EYE Film instituut een rol wil blijven spelen in het keurmerk, ook na de projectfase.

   Thijs van de Reep
   Social Media Wijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *