Home » » Nieuws » Leerkrachten van de toekomst op bezoek

Leerkrachten van de toekomst op bezoek

Geplaatst in: Nieuws 1

Christelijke Hogeschool EdeGistermiddag werd collega Thijs van de Reep geïnterviewd door vijf tweedejaars studenten PABO van de Christelijke Hogeschool Ede. Dit interview was onderdeel van een project waarin zij, de leerkrachten van de toekomst, ervaren om les te krijgen volgens de methode storyline approach.

Door deze methode zelf te ervaren weten zij ook hoe het is voor kinderen in de klas als zij volgens deze methode zouden gaan lesgeven. De opdracht is om een televisieprogramma te maken, een praatprogramma over de opvoeding.

Sociale Media in de opvoeding

Als onderwerp voor hun praatprogramma kozen zij voor ‘Sociale Media’. Hiertoe interviewden en observeerden zij kinderen, ouders en experts op dit gebied. In een door Mirjam Veld in soepele banen geleid interview werd uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van sociale media, voor- en nadelen van het gebruik en hoe hier als opvoeder mee om te gaan. Vervolgens werd er ook gekeken naar de mogelijkheden van sociale media voor het onderwijs en hoe je hier als leerkracht mee om kan gaan.

‘Verbonden leerkrachten’

Het was voor beide partijen een leerzame middag, want na het interview werd doorgesproken met elkaar over de rol van de PABO bij het voorbereiden van de leerkracht van de toekomst op hun toekomstige baan. Hierin geven zij les aan leerlingen die gewend zijn aan de ‘verbonden of gedigitaliseerde samenleving’. Deze leerlingen verwachten op een aansprekende, en dus bij hun belevingswereld passende, wijze les te krijgen. Dit betekent dat aankomende leerkrachten nu al opgeleid moeten worden tot ‘verbonden leerkrachten’.

Social Media Wijs steunt de leerkracht van de toekomst

Leerkrachten van de toekomst in training bij Social Media WijsWij vinden het belangrijk dat de nieuwe instroom van leerkrachten in staat zal zijn om sociale media te integreren in het onderwijs. Helaas blijkt er op dit moment binnen de verschillende opleidingen nog onvoldoende aandacht te zijn voor de mogelijkheden van sociale media in het onderwijs. Daarom stellen wij al enige tijd een aantal plekken van onze trainingen beschikbaar aan studenten. Lees meer over deze regeling

  1. Claudia Cuypers
    | Beantwoorden

    Ook wij vinden het een gemiste kans dat er in de lerarenopleiding weinig tot geen aandacht wordt besteed aan het integreren van sociale en nieuwe media in de lessen. Wel zien we dat de aandacht toeneemt. Wij hebben hier op de Master Educatie op de HKU al gastlessen over gegeven, en merken ook dat bij andere hogescholen een groeiende interesse ontstaat. Het is een ontwikkeling die duidelijk nog in de kinderschoenen staat, maar wel een opwaartse beweging maakt. Voorlopers zijn er al druk mee bezig; het is nu aan de hogescholen om de goede voorbeelden die al worden toegepast in de klassen, op te nemen in het curriculum. Maar we hebben goede hoop dat dit de komende tijd een vlucht zal nemen.

    Voor meer info over onze gastlessen: //www.bekijkt.nl/projecten/detail/2416/Gastles+Nieuwe+en+Sociale+Media.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *