Home » » Blog » Melle Kramer over BYOD experiment

Melle Kramer over BYOD experiment

Geplaatst in: Blog 0

Melle Kramer, docent Nederlands en ICT coördinator, heeft vorig schooljaar samen met een aantal collega’s op het Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp geëxperimenteerd met Bring Your Own Device (BYOD).

Tijdens een gezamenlijke presentatie op zijn school vertelde Melle over dit experiment en vroeg ik hem om zijn experiment toe te lichten.

De aanleiding voor het experiment

“Als ambassadeur van Kennisnet was ik aanwezig op een bijeenkomst waarin aandacht werd besteed aan Bring Your Own Device. Hier heb ik voorbeelden van andere scholen gezien en passeerden de voor en nadelen de revu.
De volgende dag op school vroegen mijn 2-HAVO leerlingen waar ik was geweest en na hen dit verteld te hebben vroegen zij of zij hun devices ook konden gebruiken in de klas. Na doorvragen bleken ze serieus geïnteresseerd te zijn, wat voor mij de aanleiding was om dit met de teamleider en docenten te bespreken. Hieruit vloeide een onderzoeksvraag die aansloot bij de visie van het Visser ’t Hooft Lyceum:

Hoe past BYOD bij de leerpleinen en het ontwikkelen van de zelfstandigheid van leerlingen?

Afgesproken werd om deze onderzoeksvraag in een vooraf vastgestelde periode van 8 weken te onderzoeken, waarna een evaluatie volgde.”

Commitment van de leerlingen

Melle vertelt dat, om het experiment goed van start te laten gaan, eerst enkele technische uitdagingen opgepakt moesten worden:

  • Kan het netwerk een extra klas aan?
  • Inrichten van draadloos netwerk voor de leerlingen van deze klas
  • Aanpassen van het filter, zodat Facebook, Twitter en Google apps wel benaderbaar werden

De leerlingen werd gevraagd om akkoord te gaan met de opgestelde voorwaarden en kennis te nemen van de do’s en dont’s. Ook de ouders werd gevraagd een akkoordverklaring te ondertekenen. Hiermee werd zowel van de ouders als de leerlingen een duidelijk commitment gevraagd om de privileges die dit experiment met zich meebracht te waarderen en aan te pakken. Leerlingen die geen geschikt device hadden, kregen een laptop te leen.

Bring Your Own Device 2

Het experiment volgens de leerlingen

Eén van de docenten plaatste een diagnostische toets biologie in de ELO, welke de leerlingen via hun device overal konden benaderen. Hiermee werd de toets losgekoppeld van het moment en de locatie waar de leerling de toets wil maken.

Melle zette de devices van de leerlingen voor zijn lessen Nederlands in door hen een reportage te laten maken over een opmerkelijke gebeurtenis in de school of hun buurt. Zij maakten een korte film en plaatsten deze in de ELO.

Na het experiment hebben de leerlingen hebben teruggekeken op het experiment en kwamen tot de volgende voor- en nadelen:

Voordelen Bring Your Own Device volgens leerlingen

+ Ieder heeft zijn eigen device, naar eigen wensen
+ Het gebruik van een eigen device leidt tot meer verantwoordelijkheid
+ Meer onderlinge samenwerking en ondersteuning
+ Device altijd bij zich en bekend met de werking, alles op één device benaderbaar
+ Er wordt meer gedeeld, wat leidt tot een goede vibe in de groep

Nadelen Bring Your Own Device volgens leerlingen

– De eerste 2 weken waren chaotisch  doordat de analoge didactiek en het digitale experiment door elkaar heen liepen.
– Je moet het device altijd bij je hebben
– Stroomvoorziening / levensduur batterij
– Storingen in netwerk
– Niet alle apps toegankelijk via de proxy van de school
– Veiligheid

Melle Kramer - Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp
“Leerlingen weten hoe ze met hun devices moeten werken. Wij (‘de docenten’) weten alleen nog niet wat we ze moeten vragen.”
Melle Kramer

Het experiment volgens de docenten

Natuurlijk werd er ook met de docenten geëvalueerd. Zij kwamen tot de volgende conclusies:

Voordelen Bring Your Own Device volgens docenten

+ Tevreden met toename in gebruik ELO via devices
+ Het is een uitdaging om op een andere manier naar het onderwijs te kijken
+ Leerlingen reageren anders op het geboden onderwijs-met-devices
+ Ouders zijn positief over het toepassen van deze nieuwe ontwikkeling

Nadelen Bring Your Own Device volgens docenten

– Orde in de klas bleef een worsteling, met name bij minder social media vaardige docenten
– Waar te beginnen als je er nog weinig ervaring mee hebt?
– Docenten verwachten een meer verantwoordelijke of zelfsturende houding van de leerlingen

Vervolgstappen BYOD

Melle: “Het experiment heeft bij het management van Visser ’t Hooft Lyceum het denken over ‘devices in het onderwijs’ verbreed. Voor het experiment was de aandacht vooral gericht op laptops. Daarnaast is vastgesteld dat het noodzakelijk is om als docenten ICT in de les willen inzetten zij hiervoor geschoold moeten worden.”

Melle geeft aan dat recent is besloten het experiment in het volgende schooljaar een vervolg te geven. In 2vmbo wordt op basis van animo de pilot voortgezet met als bedoeling dat deze doorloopt tot en met de 4e klas vmbo. Het doel van deze verbreding is om te kunnen zien hoe en of het concept werkt.

Advies voor andere scholen

Tot slot heb ik Melle de vraag voorgelegd welk advies hij andere scholen zou geven bij het nadenken en implementeren van Bring Your Own Device.

  1. Begin bij de visie van je school en kijk waar BYOD aansluit;
  2. Experimenteer op kleine schaal met BYOD, leer van de ervaringen en breid langzaam uit;
  3. Wees hierbij vooraf duidelijk wat je te weten wilt komen;
    Denk aan vragen op het gebied van personeel, infrastructuur, regels.
  4. Als docent: “Bring Your Own Demands”, oftewel “HOE wil jij dat leerlingen hun device gebruiken en WAT wil je dat ze bereiken?

Mijn conclusie naar aanleiding van het Bring Your Own Device experiment van Melle Kramer is dat een dergelijk experiment leerzaam is voor de betrokken docenten en leerlingen. Daarnaast is het waardevolle informatie voor schoolleiders die overwegen enige vorm van BYOD in te voeren.
Evident is ook dat een school niet ‘even BYOD kan invoeren’. De manier waarop en de benodigde randvoorwaarden (infrastructuur, opleiding docenten, voorinformatie ouders & leerlingen etc.) dienen vooraf goed geïnventariseerd en opgepakt te worden.

Heb jij ervaringen met BYOD, laat dan een reactie achter onder dit blog.

 

Thijs van de Reep | Social Media Wijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *