Home » » Blog » Computational thinking als verplicht vak. Is dat nodig?

Computational thinking als verplicht vak. Is dat nodig?

Geplaatst in: Blog 0

De Kinderboekenweek is net van start gegaan en daar start de Codeweek alweer. Een interessante mix. In beide ‘weken’ gaat het erom dat kinderen enthousiast worden gemaakt, respectievelijk voor lezen en programmeren. Twee, op het oog, verschillende dingen.

Neelie Kroes stelde eind vorig jaar in een interview dat ‘programmeren het nieuwe lezen en schrijven is’. Ze vindt dat programmeren een verplicht vak op de basisschool moet worden. Kroes is onder andere boegbeeld van het ‘Codepact’, een initiatief dat de ambitie heeft om van alle Nederlandse kinderen krachtige, zelfstandige denkers te maken door ze onder andere te leren programmeren.

Hippe woorden

Programmeren en coderen zijn hip. Het lastige van deze begrippen is dat iedereen er zo zijn eigen interpretatie van heeft. Veel mensen gebruiken deze twee termen door elkaar, alsof ze dus hetzelfde zijn.

Schermafbeelding 2015-10-11 om 22.50.46Gelukkig presenteerde Remco Pijpers van Kennisnet definities van beide begrippen tijdens de kick-off van de Codeweek afgelopen zaterdag. Ik was er blij mee want het verschil werd voor mij toen voor het eerst duidelijk. Coderen is  een onderdeel van programmeren. Programmeren omvat veel meer.

Verwarrend eigenlijk dat een week en initiatief om programmeren te stimuleren onder de vlag van coderen worden gepresenteerd….

Computational thinking

Maar dan hebben we nog het begrip ‘Computational thinking’. Dit is de paraplu waaronder programmeren en coderen vallen. En hoewel iedereen bij programmeren en coderen nog wel een beeld kan vormen (al dan niet juist), vermoed ik dat dit bij computational thinking heel anders is. Ik vraag me af hoeveel leraren überhaupt wel eens van deze term hebben gehoord.

Terwijl computational thinking een belangrijk begrip is, want in alle relevante documenten over het onderwijs van de toekomst komt het terug: in het onlangs gepubliceerde advies van het Platform Onderwijs 2032, in het rapport ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs‘ van de KNAW (2013) en het rapport ’21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs’ van de SLO (2014). Of het een verplicht vak moet worden staat in deze rapporten niet expliciet benoemd, maar de voorzitter van het Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel, heeft in ieder geval aangegeven dat hij dat niet zinvol vindt. ‘Je hoeft een auto niet te kunnen repareren om erin te rijden‘, aldus Schnabel in de NRC van 19 september jl.

Opvallend is dat in de verschillende rapporten verschillende definities worden gehanteerd. En het blijft abstract om welke concrete kennis en vaardigheden het eigenlijk gaat bij computational thinking.

Maak ‘computational thinking’ concreet

Een paar jaar geleden hadden we dezelfde situatie met het begrip ‘Mediawijsheid’. Hoewel er al wel sinds 2005 een definitie van was, bleef het een containerbegrip. Omdat niet duidelijk was welke kennis en vaardigheden werden geschaard onder dit begrip. Maar de organisatie Mediawijzer.net heeft, in overleg met veel experts in het vakgebied, dit begrip handen en voeten gegeven in de vorm van het ‘Competentiemodel Mediawijsheid’. Het model is een prima vertrekpunt en we weten nu over welke kennis en vaardigheden we het hebben.

Ik pleit ervoor dat, net als met het begrip mediawijsheid, ook een dergelijke exercitie wordt gedaan als het gaat om computational thinking en de rol van programmeren cq coderen hierbinnen. Welke kennis en vaardigheden gaat het nu eigenlijk over? De SLO werkt momenteel aan verdere uitwerking van cq (basis voor) leerlijn voor computational thinking. De verwachting is dat dit in januari 2016 wordt gepubliceerd. Ik hoop van harte dat dit rapport voldoende concrete handvatten zal geven.

Laten we dat in ieder geval even afwachten voordat we stelling nemen over het al dan niet verplicht aanleren van deze vaardigheden aan leerlingen in het basis- en/of voortgezet onderwijs.

Linda Vonhof | Partner Social Media Wijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *