Home » » Nieuws » Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek

Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek

Geplaatst in: Nieuws 0

Vanaf schooljaar 2017-2018 bieden wij voor leraren de Leergang ‘Digitale Geletterdheid & Didactiek’ aan. Deze leergang voorziet leraren van kennis en vaardigheden om digitale media een structurele plek te geven in hun vak.

21ste eeuwse vaardigheden voor leraren

Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is een belangrijke vaardigheid om actief deel te kunnen nemen aan de huidige kennis- en netwerksamenleving.

De school Digitale geletterdheid van de 21ste eeuw heeft hiervoor leraren nodig die digitaal geletterd zijn en die weten hoe ze ICT didactisch kunnen inzetten.

De leergang is opgebouwd omtrent de vier thema’s van digitale geletterdheid, zoals opgenomen in het model van de 21ste-eeuwse vaardigheden van Kennisnet en SLO;

  • ICT-basisvaardigheden;
  • Mediawijsheid;
  • Informatievaardigheden;
  • Computational thinking.

 

Leergang met modulaire opbouw

De leergang heeft een klassikaal basisprogramma van zes dagdelen en is verder opgebouwd uit optionele klassikale en online modules. Leraren kiezen dus zelf hoe zij de leergang vormgeven. In het basisprogramma is veel aandacht voor digitale didactiek. Ook wordt in het basisprogramma aandacht besteed aan anderen digitale vaardigheden: van informatievaardigheden tot online samenwerken en programmeren. Bovendien krijgen leraren handvatten om leerlingen kritisch en bewust om te laten gaan met media.Leergang Digitale Geletterdheid_menu

Lees meer over de inhoud van de Leergang ‘Digitale Geletterdheid & Didactiek’.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *