Digitale media beïnvloeden het reilen en zeilen op uw school. Leerlingen maken er veelvuldig gebruik van, terwijl leraren veelal nog worstelen met de toepassing in de klas.

Van de school wordt een visie op digitale media verwacht. Maar hoe kunnen deze media eigenlijk ingezet worden voor uw school?

Social Media Wijs kan u hierin adviseren en faciliteren. Het adviestraject start met een Masterclass waarin aan de hand van 3 pijlers beleid gemaakt wordt over sociale media:

1. Profilering: Hoe kan sociale media ingezet worden om een bijdrage te leveren aan de profilering van de school?
2. Communicatie: Hoe kan sociale media ingezet worden om de communicatie met de verschillende doelgroepen in en om de school te versterken?
3. Curriculum: Hoe kan sociale media een structurele plek krijgen in het curriculum van de school?

Dit beleid wordt vervolgens in de workshop ‘Social Media Protocol’ vertaald naar afspraken voor betrokken partijen: leraren, leerlingen en ouders.

Duur & kosten

De Masterclass duurt 4 uur en de workshop Social Media Protocol duurt 2 uur. Het adviestraject wordt ‘in house’ verzorgd voor € 1250.

Meer informatie

 

Button Stel uw vraag

Anderen bekeken ook:

Lezing - Social Media WijsLezing Social Media Wijs - MasterclassMasterclass Voorlichtende workshops - Social Media WijsVoorlichtende workshops