Ondanks de zorgvuldige aandacht die wij besteden aan al onze diensten, bestaat de kans dat u ontevreden bent over de uitvoering ervan en hierover een klacht wilt indienen. Wij gaan er hierbij vanuit dat u uw klacht allereerst bespreekt met diegene die voor de ontevredenheid heeft gezorgd. Mocht dit niet tot een oplossing leiden of u heeft moverende redenen om dit gesprek niet aan te gaan, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Social Media Wijs.

In onderstaand document kunt u de klachtenregeling lezen. Het klachtformulier is het bijbehorende formulier waarop u uw klacht aan Social Media Wijs kenbaar maakt.

Klachtenregeling Social Media Wijs dd 01-12-2020

Klachtformulier Social Media Wijs