In de mediaopvoeding is het belangrijk dat ouders enerzijds grenzen stellen en anderzijds praten met hun kinderen over wat ze online meemaken. En uiteraard is het leuk om sociale media samen te beleven! Het is als ouder echt niet nodig om een media expert te zijn. Maar het helpt natuurlijk wel wanneer de basis van sociale media bekend is om hierover een goed gesprek met je kinderen te hebben. Onze ouderavonden zijn een goede start!

Klik op een afbeelding van uw keuze voor meer informatie.

Sociale Media.
Volgt u het nog?

Mediawijs?
Maak het even!

Thema-avond
voor de MR