3Iedere primaire en voortgezet onderwijs instelling heeft een medezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van het personeel en ouders (en in het VO ook leerlingen) zitting hebben. De MR adviseert en stemt mee over voorliggende vraagstukken.

Met de komst van sociale media zijn er nieuwe vraagstukken ontstaan waarover een school zich kan, of zelfs moet, buigen. Denk aan het wel of niet toestaan van smartphones in de klas, het wel of niet hebben van een Facebook Pagina voor de school of het de mogelijkheden tot het vergroten van ouderbetrokkenheid door sociale media.

Voor veel scholen uitdagende vraagstukken, waarbij zij ook van de MR-leden verwachten om hierover een mening te hebben. Hiervoor is het echt niet nodig om een social media guru te worden, maar het helpt wel bij het uitvoeren van uw MR-taken als u bekend bent met de basis van social media.

Programma van de thema-avond

Tijdens onze de thema-avond “Sociale Media & MR” wordt allereerst ingegaan op de kenmerken van sociale media in het algemeen en hoe deze media de belevingswereld van kinderen en jongeren beïnvloeden. Ook wordt er bekeken hoe sociale media invloed hebben op het reilen en zeilen op school.

Daarnaast wordt er stilgestaan bij thema’s die leven bij de MR van de school, zoals het profileren van de school via sociale media, ouderbetrokkenheid en de online privacy en veiligheid van leerlingen.

De thema-avonden van Social Media Wijs kenmerken zich door een positieve insteek en interactie met de aanwezigen.

Doelgroep

We verzorgen deze thema-avond voor (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs. De basis van de avond is hetzelfde en per doelgroep wordt de nadruk gelegd op de specifieke vraagstukken van de doelgroep.

Kosten van de thema-avond

De kosten voor deze avond zijn € 495 (exclusief reiskosten).

Meer informatie

Bel mij terug button - Social Media Wijs

Nu direct aanvragen - Social Media Wijs

 


Anderen bekeken ook:

Ouderavond Social Media WijsOuderavond
‘Sociale Media. Volgt u het nog?’
Ouderavond Mediawijs. Maak het even - Social Media WijsOuderavond
‘Mediawijs? Maak het even!’
Lezing Inspiratiesessie - Social Media WijsLezing Sociale Media