Linda Vonhof

Linda is mede oprichter van Social Media Wijs en een ondernemer met een maatschappelijke insteek. Ze wil kwetsbare groepen in de maatschappij leren profiteren van de kracht van internet & sociale media.

Thijs van de Reep

Thijs van de Reep

Thijs wordt gemotiveerd door het slaan van een brug tussen ‘digital learners’ – voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ is – en ‘digital immigrants’, voor wie internet slechts een technologie is, wat te snel gaat en niet te volgen lijkt.

Floor Bink

Floor is mediacoach en vindt het belangrijk dat jong en oud mediawijs wordt gemaakt. Haar werkzaamheden gaan van ouderavond tot privéles iPadgebruik en workshops over mediawijsheid.

Wieke Heikoop

Wieke is een onderwijsmens in hart en nieren. Na 10 jaar basisonderwijs is ze nu werkzaam als adviseur/coach en trainer op het gebied van mediawijsheid, sociale media, leertechnologie en digitale didactiek.

Klaartje Schungel

Klaartje Schungel is specialist in jeugd & social media. Zij heeft brede ervaring in het begeleiden van schooldirecties, onderwijsprofessionals en ouders bij actuele vragen over mediawijsheid, sociale media en cyberpesten. Spreker en trainer in het PO, VO en MBO.

Anneke van Soest

Anneke geeft gastlessen mediawijsheid aan kinderen en verzorgt bijeenkomsten over mediaopvoeding voor (groot)ouders en professionals voor kinderopvangorganisaties, basisscholen en bibliotheken. Ook helpt ze organisaties met de implementatie van mediawijsheid.

Leonie Pietersen

Leonie heeft meer dan 10 jaar ervaring als docent in het VO en MBO. Ze combineert haar vak Engels met mediawijsheid en digitale geletterdheid. Daarnaast verzorgt ze ook ouderavonden, trainingen en gastlessen over mediawijsheid op andere scholen.

Anja Plevier

Anja Plevier

Anja is een ervaren gastspreker op ouderavonden met als centrale thema’s Mediawijsheid en Social Media. Ze verzorgt als mediator ook lessen voor het onderwijs met als specialisatie cyberpesten. Daarnaast is Anja gezinscoach. Anja is gecertificeerd MediaCoach sinds 2008.