Linda Vonhof

Linda heeft in 2011 Social Media Wijs opgericht. Ze is een ondernemer met een maatschappelijke insteek en wil kwetsbare groepen in de maatschappij leren profiteren van de kracht van internet & sociale media.

Thijs van de Reep

Thijs van de Reep

Thijs is medeoprichter van Social Media Wijs en wil een brug slaan tussen ‘digital learners’ voor wie digitaal normaal is  en ‘digital immigrants’ voor wie internet een technologie is wat te snel gaat .

Floor Bink

Floor is sinds 2012 mediacoach en vindt het belangrijk dat jong en oud mediawijs wordt gemaakt. Haar werkzaamheden gaan van ouderavond tot privéles iPadgebruik en workshops over mediawijsheid.

Andrea Kramp

Andrea Kramp

Andrea is sinds 2011 werkzaam in het jeugdwerk. Ze is gespecialiseerd in mediawijsheid en de online leefwereld van de jeugd en verzorgt hier bijeenkomsten over aan leerlingen, ouders en jeugdprofessionals.

Anneke van Soest

Anneke is sinds 2020 mediacoach en geeft gastlessen mediawijsheid aan kinderen en verzorgt bijeenkomsten over mediaopvoeding voor (groot)ouders en professionals voor kinderopvangorganisaties, basisscholen en bibliotheken.

Leonie Pietersen

Leonie werkt sinds 2007 als docent Engels in het VO en MBO. Ze combineert haar vak Engels met mediawijsheid en digitale geletterdheid. Daarnaast verzorgt ze ook ouderavonden, trainingen en gastlessen over mediawijsheid op andere scholen.

Anja Plevier

Anja Plevier

Anja is sinds 2008 gecertficeerd mediacoach en daarmee een ervaren gastspreker op ouderavonden met als centrale thema’s Mediawijsheid en Social Media. Ze verzorgt als mediator ook lessen voor het onderwijs met als specialisatie cyberpesten. Daarnaast is Anja gezinscoach.