Portret Linda Vonhof

Linda Vonhof

Linda is mede oprichter van Social Media Wijs en een ondernemer met een maatschappelijke insteek. Ze wil kwetsbare groepen in de maatschappij leren profiteren van de kracht van internet & sociale media.

Thijs van de Reep

Thijs van de Reep

Thijs wordt gemotiveerd door het slaan van een brug tussen ‘digital learners’ – voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ is – en ‘digital immigrants’, voor wie internet slechts een technologie is, wat te snel gaat en niet te volgen lijkt.

Floor Bink

Floor is een gecertificeerd en ervaren mediacoach. Floor vindt het belangrijk dat jong en oud mediawijs wordt gemaakt. Haar werkzaamheden gaan van ouderavond tot privéles iPadgebruik en workshops over mediawijsheid.

Wieke Heikoop

Wieke, ook bekend als ‘Kermisjuf’, is een onderwijsmens in hart en nieren. Na 10 jaar basisonderwijs is ze nu werkzaam als adviseur/coach en trainer op het gebied van mediawijsheid, sociale media, leertechnologie en digitale didactiek.

Yola Hopmans

Yola is een gecertificeerd en ervaren mediacoach. Yola heeft ruime ervaring in het begeleiden van scholen als het gaat om mediavoorlichting aan leerlingen, workshop voor leerkrachten en ouderavonden.

Anja Plevier

Anja Plevier

Anja is een ervaren gastspreker op ouderavonden met als centrale thema’s Mediawijsheid en Social Media. Ze verzorgt als mediator ook lessen voor het onderwijs met als specialisatie cyberpesten. Anja is gecertificeerd MediaCoach sinds 2008.

Karin Sieders

Karin Sieders

Karin is sinds 2010 actief als mediacoach. Ze inspireert leerkrachten, zet leerlingen aan het denken en laat ouders zien dat mediaopvoeding niet moeilijk hoeft te zijn. Karin verzorgt voor Social Media Wijs gastlessen voor leerlingen, ouderavonden en trainingen & workshops … Lees meer

Klaartje Schungel

Klaartje Schungel is specialist in jeugd & social media. Zij heeft brede ervaring in het begeleiden van schooldirecties, onderwijsprofessionals en ouders bij actuele vragen over mediawijsheid, sociale media en cyberpesten. Spreker en trainer in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs. … Lees meer

Leonie Pietersen

Leonie heeft meer dan 10 jaar ervaring als docent in het VO en MBO. Ze combineert haar vak Engels met mediawijsheid en digitale geletterdheid. Zowel binnen haar eigen lespraktijk als tijdens ouderavonden, trainingen en gastlessen.

Tineke Woudwijk

Tineke werkt meer dan tien jaar in het basisonderwijs als bovenschools ICT-coördinator en is daarnaast gecertificeerd mediacoach en social media professional. Tineke heeft veel ervaring met het geven van ouderavonden en gastlessen in de klas over veilig internet, mediawijsheid en … Lees meer