Social Media Wijs is een trainingbureau gespecialiseerd op het gebied van mediawijsheid, digitaal burgerschap en en digitale vaardigheden in het onderwijs. Wij zorgen ervoor dat leraren, leerlingen en ouders de kennis, mentaliteit en vaardigheden hebben om veilig en doelgericht gebruik te maken van internet en sociale media.

Digitale uitdaging

Social Media Wijs is in 2011 opgericht door Thijs van de Reep en Linda Vonhof vanuit de observatie dat er een digitale uitdaging in het onderwijs ligt. Er is namelijk een kloof ontstaan tussen kinderen en jongeren, die ‘digitaal leren en spelen’ de gewoonste zaak van de wereld vinden, en leraren en ouders die proberen deze ontwikkelingen bij te houden. Onze film ‘De digitale uitdaging in het onderwijs‘ werd een hit op YouTube. Dit zette ons meteen op de kaart binnen het mediawijsheid werkveld.

Wij zijn sinds onze start in 2011 uitgegroeid tot een gespecialiseerde, landelijke aanbieder voor het onderwijs op het gebied van mediawijsheid, digitaal burgerschap en digitale vaardigheden. Wij hebben voor alle doelgroepen in het onderwijs een passend aanbod. Van trainingen voor leraren en directeuren tot ouderavonden en gastlessen voor leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Ons aanbod valt onder de noemer ‘digitale geletterdheid’, één van de 21ste eeuwse vaardigheden.

Positieve insteek

Wij zijn van mening dat er een goede balans moet zijn tussen aandacht voor de positieve en negatieve kanten van internet en sociale media. Het zijn krachtige media waarmee je kunt veel kunt leren en spelen. Maar natuurlijk zijn er ook vervelende ervaringen mogelijk. Vanuit een positieve insteek maken wij ook de donkere kanten van internet en sociale media bespreekbaar.

Kwaliteitswaarborging

Social Media Wijs is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Wij zijn aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid, het kenniscentrum op het gebied van mediawijsheid.

Ons aanbod voor PO, VO en MBO