Geboren in digitale tijdperkSocial Media Wijs is een trainingbureau gespecialiseerd op het gebied van mediawijsheid en digitale vaardigheden in het onderwijs. Wij zorgen ervoor dat leraren, leerlingen en ouders de kennis, mentaliteit en vaardigheden hebben om veilig en doelgericht gebruik te maken van internet en sociale media.

Tevens zijn wij uitgever van educatief lesmateriaal voor het primair- en voortgezet onderwijs.

Mediawijsheid en digitale vaardigheden

Wij zijn sinds onze start in 2011 uitgegroeid tot een gespecialiseerde aanbieder voor het onderwijs op het gebied van mediawijsheid en digitale vaardigheden. Wij hebben voor alle doelgroepen in het onderwijs een passend aanbod. Van trainingen voor leraren en ouderavonden tot lesmethodes voor leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Ons aanbod valt onder de noemer ‘digitale geletterdheid’, één van de 21ste eeuwse vaardigheden.

Positieve insteek

Wij zijn van mening dat er een goede balans moet zijn tussen aandacht voor de positieve en negatieve kanten van internet en sociale media. Het zijn krachtige media waarmee je kunt veel kunt leren en spelen. Maar natuurlijk zijn er ook vervelende ervaringen mogelijk. Vanuit een positieve insteek maken wij ook de donkere kanten van internet en sociale media bespreekbaar.

Digitale uitdaging in het onderwijs

Social Media Wijs is opgericht door Thijs van de Reep en Linda Vonhof vanuit de observatie dat er een digitale uitdaging in het onderwijs ligt. Er is namelijk een kloof ontstaan tussen kinderen en jongeren, die ‘digitaal leren en spelen’ de gewoonste zaak van de wereld vinden, en leraren en ouders die proberen deze ontwikkelingen bij te houden. Onze film ‘De digitale uitdaging in het onderwijs‘ werd een hit op YouTube en is in vijf jaar 40.000 keer bekeken. Dit zette ons meteen op de kaart binnen het mediawijsheid werkveld.

Kwaliteitswaarborging

Aangesloten bij Mediawijzer.netSocial Media Wijs is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Onze trainingen voor leraren zijn sinds maart 2015 allemaal opgenomen in Registerleraar.nl. De trainingen van Social Media Wijs voldoen volgens de registercommissie aan de gestelde kwaliteitseisen en worden relevant geacht voor leraren.

Wij zijn aangesloten bij Mediawijzer.net, kenniscentrum op het gebied van mediawijsheid. Wij nemen regelmatig deel aan expertsessies over mediawijsheid in het onderwijs.

 

Ons aanbod voor PO, VO en MBO