Social Media Wijs biedt op diverse manieren lesmateriaal aan voor leerlingen. Wij bieden leerlijnen (PO), lesmethodes (VO) en lespakketten (PO, VO) aan over mediawijsheid en digitale vaardigheden. Tevens verzorgen wij gastlessen in het PO, VO en MBO.