Kinderen van nu spelen, communiceren en leren steeds meer online. Dat lijkt vanzelf te gaan, maar kinderen moeten wel degelijk bij de hand genomen worden om te leren de kansen van digitale media te benutten. En om onveilige situaties op internet te voorkomen of op te lossen. Kortom: ze moeten ‘digitaal geletterd’ worden. Dat vraagt nogal wat van scholen!

Bent u op zoek naar kant en klaar lesmateriaal over mediawijsheid en digitale vaardigheden? Lesmateriaal met een logische opbouw door de jaren heen? En lesmateriaal dat up-to-date wordt gehouden? Dan is deze leerlijn precies wat u zoekt!

Overzicht leerlijn Mediawijsheid Plus

De leerlijn Mediawijsheid Plus heeft als doel om leerlingen van groep 3 t/m 8 mediawijs en digitaal vaardig te maken. Leerlingen leren enerzijds om veilig en verstandig om te gaan met internet en sociale media. Anderzijds leren ze basis ict-vaardigheden, informatievaardigheden en maken een start met computational thinking. Allemaal onderdelen van ‘digitale geletterdheid’, een belangrijke 21-eeuwse vaardigheid..

Leerlingen krijgen de beschikking over een digitale leeromgeving met opdrachten. Voor de middenbouw zijn er per groep vier lessen. Voor de bovenbouw zijn er per groep zes lessen en een reflecterende huiswerkopdracht.

De lessen zijn ontwikkeld als ‘blended’ lessen: een mix van klassikale en digitale onderdelen. Leraren kunnen hier zelf keuzes in maken. De lessen worden tweemaal per jaar geüpdatet zodat altijd met actueel materiaal wordt gewerkt.

Leerdoelen

Middenbouw:

 • Leerlingen begrijpen hoe online en offline media werken en wat de verschillen zijn;
 • Leerlingen weten dat er (misleidend) nieuws en (sluik)reclame wordt gemaakt;
 • Leerlingen leren omgaan met ongepast materiaal op internet;
 • Leerlingen maken zelf mediaproducties;
 • Leerlingen leren over robotisering en doen ervaring op met de basis van (visueel) programmeren.

 

Bovenbouw

 • Leerlingen leren de verschillende vormen van desinformatie herkennen;
 • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
 • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op internet (o.a. pesten en ongewenst contact);
 • Leerlingen spreken met elkaar over de do’s en don’ts van sociale media;
 • Leerlingen maken zelf mediaproducties;
 • Leerlingen reflecteren, samen met hun ouders, op hun mediagebruik.
 • Leerlingen leren bruikbare informatie op internet te vinden en deze informatie op betrouwbaarheid te toetsen;
 • Leerlingen leren over robotisering en doen ervaring op met websites bouwen in diverse programmeertalen.

Inhoud lessen

De lessen over mediawijsheid zijn ontwikkeld op basis van het ‘Competentiemodel Mediawijsheid’. Binnen deze competenties komen de volgende onderwerpen steeds terug:

Mediawijsheid competentie Onderwerp les
Kritisch begrip Digitale media en de gevolgen, Nieuwswijsheid, Reclamewijsheid
Gebruik Veilig internet
Communicatie Online omgangsvormen
Strategie Media maken en Reflectie

 

Informatievaardigheden

De lessen Informatievaardigheden focussen op het gebruik van online bronnen. Enerzijds gaat het om het aanleren van een stappenplan om snel bruikbare informatie te vinden op internet. Anderzijds gaat het om de regels omtrent het gebruik van afbeeldingen en foto’s voor school en persoonlijk gebruik.

Computational thinking

De lessen Computational thinking focussen op robotisering en programmeren. We maken hiervoor onder andere gebruik van het lesmateriaal van onze partner SkillsDojo.

Digitale leeromgeving

De leerlingen en leraar krijgen toegang tot de digitale leeromgeving Learnbeat. Leerlingen hebben een eigen device nodig om de lessen te volgen.

De leraar krijgt een eigen leeromgeving met, naast de lesstof, ook lesbrieven om zich voor te bereiden op de lessen. De leraar heeft in de leeromgeving tevens inzicht in de voortgang en resultaten van zijn leerlingen.

Leraren kunnen optioneel ook zelf informatie en opgaven toevoegen.

Duur & doelgroep

De leerlijn bestaat uit lessen van 45 minuten voor groep 3 t/m 8. Voor de bovenbouw zijn aanvullend reflectieve huiswerkopdrachten beschikbaar.

Kosten

Aan de leerlijn Mediawijsheid Plus zijn kosten voor de opzet van de digitale omgeving en kosten per leerling verbonden. Voor leraren zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de digitale leeromgeving.

Opzet digitale omgeving: € 100 (eenmalig)
Toegang per leerling middenbouw: € 3 p.j.
Toegang per leerling bovenbouw: € 4,50 p.j.

NB. Het is mogelijk om alleen de lessen voor het bovenbouw af te nemen.

Meer informatie?

Neem bij vragen gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Button Stel uw vraag

 


Ook populair in het Primair Onderwijs:

Social Media Wijs - aanbod POLespakket Sociale Media Social Media Wijs - aanbod trainingenTrainingen voor leraren Ouderavond Social Media WijsOuderavond

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren