Kinderen van nu spelen, communiceren en leren steeds meer online. Dat lijkt vanzelf te gaan, maar kinderen moeten wel degelijk bij de hand genomen worden om te leren de kansen van digitale media te benutten. En om onveilige situaties op internet te voorkomen of op te lossen. Kortom: ze moeten digitaal geletterd worden. Dat vraagt nogal wat van scholen; digitale geletterdheid is immers een breed begrip.

Bent u op zoek naar kant en klaar lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in de bovenbouw? Lesmateriaal met een logische opbouw door de jaren heen? En lesmateriaal dat up-to-date wordt gehouden? Dan is deze leerlijn precies wat u zoekt!

Overzicht leerlijn Digitale Geletterdheid

De leerlijn Digitale Geletterdheid heeft als doel om leerlingen in de bovenbouw mediawijs en digitaal vaardig te maken. Leerlingen leren enerzijds om veilig en verstandig om te gaan met internet en sociale media. Anderzijds leren ze informatievaardigheden en computational thinking.

De lessen zijn ontwikkeld als ‘blended’ lessen: een mix van klassikale en digitale onderdelen. Leerlingen krijgen de beschikking over een digitale leeromgeving met opdrachten over mediawijsheid en digitale vaardigheden. De lessen starten en eindigen met een klassikaal (reflectie)moment.  Door de lessen heen zijn af en toe ook klassikale (reflectie)momenten ingebouwd.

Per groep zijn er zes lessen en een huiswerkopdracht. De lessen worden twee maal per jaar geüpdatet.

Leerdoelen

Social Media Bootcamp - impressie

  • Leerlingen begrijpen hoe media werken en hoe (misleidend) nieuws wordt gemaakt;
  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op internet (o.a. pesten en ongewenst contact);
  • Leerlingen spreken met elkaar over de do’s en don’ts van sociale media;
  • Leerlingen maken zelf mediaproducties;
  • Leerlingen reflecteren op hun mediagebruik (o.a. met hun ouders).
  • Leerlingen leren bruikbare informatie op internet te vinden en deze informatie op betrouwbaarheid te toetsen;
  • Leerlingen leren over robotisering en doen ervaring op met programmeren.

Inhoud lessen

De lessen over mediawijsheid zijn ontwikkeld op basis van het ‘Competentiemodel Mediawijsheid’. De competenties Kritisch begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie komen in elke groep aan de orde. Binnen deze competenties komen de volgende onderwerpen steeds terug:

Mediawijsheid competentie Onderwerp les
Kritisch begrip Digitale media en de gevolgen
Kritisch begrip Nieuwswijsheid
Gebruik Veilig internet
Communicatie Online omgangsvormen
Strategie Media maken

 

De lessen Informatievaardigheden focussen op het gebruik van online bronnen. Enerzijds gaat het om het aanleren van een stappenplan om snel bruikbare informatie te vinden op internet. Anderzijds gaat het om de regels omtrent het gebruik van afbeeldingen en foto’s voor school en persoonlijk gebruik.

De lessen Computational thinking focussen op robotisering en programmeren. We maken hiervoor onder andere gebruik van het lesmateriaal van onze partner SkillsDojo.

Digitale leeromgeving

De leerlingen en leraar krijgen toegang tot de digitale leeromgeving Learnbeat. De leraar krijgt een eigen leeromgeving met, naast de lesstof, ook lesbrieven om zich voor te bereiden op de lessen.

De leraar heeft in de leeromgeving tevens inzicht in de voortgang en resultaten van zijn leerlingen. Leraren kunnen eventueel ook zelf informatie en opgaven toevoegen.

Duur & doelgroep

De leerlijn bestaat uit 18 lessen van 45 minuten voor groep 6, 7 en 8. Voor elke groep zijn zes lessen beschikbaar en een huiswerkopdracht.

Kosten

De licentiekosten zijn € 4,50 per leerling per jaar. Voor leraren zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de digitale leeromgeving.

Meer informatie?

Download de folder of vraag een demo aan.

Button Stel uw vraag


Ook populair in het Primair Onderwijs:

Social Media Wijs - aanbod POLespakket Sociale Media Social Media Wijs - aanbod trainingenTrainingen voor leraren Ouderavond Social Media WijsOuderavond

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren