Kinderen van nu communiceren en leren steeds meer met media. Dit gaat veelal spelenderwijs, maar kinderen moeten ook leren om bewust en kritisch met media om te gaan. Wat is waar en wat is nep in de media? Hoe zorg je ervoor dat het leuk en veilig blijft op internet? Wat is wel en wat is niet handig op sociale media? En hoe kan ik zelf media maken?

Bent u op zoek naar kant en klaar lesmateriaal over mediawijsheid? Lesmateriaal met een logische opbouw door de jaren heen? En lesmateriaal dat up-to-date wordt gehouden? Dan is deze leerlijn precies wat u zoekt!

Overzicht leerlijn Mediawijsheid

De leerlijn Mediawijsheid heeft als doel om leerlingen van groep 3 t/m 8 te leren om veilig en slim om te gaan met internet & sociale media. Leerlingen krijgen de beschikking over een digitale leeromgeving met opdrachten.

Voor de middenbouw zijn er per groep drie lessen. Voor de bovenbouw zijn er per groep vier lessen en een reflecterende huiswerkopdracht.

De lessen zijn ontwikkeld als ‘blended’ lessen: een mix van klassikale en digitale onderdelen. Leraren kunnen hier zelf keuzes in maken. De lessen worden tweemaal per jaar geüpdatet zodat altijd met actueel materiaal wordt gewerkt.

Leerdoelen leerlijn

 

Middenbouw:

  • Leerlingen begrijpen hoe online en offline media werken en wat de verschillen zijn;
  • Leerlingen weten dat er (misleidend) nieuws en (sluik)reclame wordt gemaakt;
  • Leerlingen leren omgaan met ongepast materiaal op internet;
  • Leerlingen maken zelf mediaproducties.

Bovenbouw:

  • Leerlingen leren de verschillende vormen van desinformatie herkennen;
  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op internet (o.a. pesten en ongewenst contact);
  • Leerlingen spreken met elkaar over de do’s en don’ts van sociale media;
  • Leerlingen maken zelf mediaproducties;
  • Leerlingen reflecteren, samen met hun ouders, op hun mediagebruik.

Inhoud lessen

De lessen over mediawijsheid zijn opgebouwd omtrent de competenties uit het ‘Competentiemodel Mediawijsheid’: Kritisch begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie. Binnen deze competenties komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Mediawijsheid competentie Onderwerp les
Kritisch begrip Digitale media en de gevolgen, Nieuwswijsheid, Reclamewijsheid
Gebruik Veilig internet
Communicatie Online omgangsvormen
Strategie Media maken en Reflectie

Leeromgeving

De leerlingen en leraar krijgen toegang tot de digitale leeromgeving Learnbeat. Leerlingen hebben een eigen device nodig om de lessen te volgen.

De leraar krijgt een eigen leeromgeving met, naast de lesstof, ook lesbrieven om zich voor te bereiden op de lessen. De leraar heeft in de leeromgeving tevens inzicht in de voortgang en resultaten van zijn leerlingen.

Leraren kunnen optioneel ook zelf informatie en opgaven toevoegen.

Duur & doelgroep

De leerlijn bestaat uit lessen van 45 minuten voor groep 3 t/m 8. Voor de bovenbouw zijn aanvullend reflectieve huiswerkopdrachten beschikbaar.

Kosten

Aan de leerlijn Mediawijsheid zijn kosten voor de opzet van de digitale omgeving en kosten per leerling verbonden. Voor leraren zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de digitale leeromgeving.

Opzet digitale omgeving: € 100 (eenmalig)
Toegang per leerling middenbouw: € 2,50 p.j.
Toegang per leerling bovenbouw: € 3 p.j.

NB. Het is mogelijk om alleen de lessen voor het bovenbouw af te nemen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of een demo aanvragen.

Button Stel uw vraag


Ook populair in het Primair Onderwijs:

Social Media Wijs - aanbod POLespakket Sociale Media Social Media Wijs - aanbod trainingenTrainingen voor leraren Ouderavond Social Media WijsOuderavonden

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren