De leerlijn Mediawijsheid heeft als doel om leerlingen in de bovenbouw te leren om verstandig om te gaan met internet & sociale media. Het lesmateriaal is opgenomen in een digitale leeromgeving.

De lessen over mediawijsheid worden ‘blended’ gegeven. De leerlingen doen individueel kennis op en maken opdrachten in de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er klassikale (reflectie)momenten ingebouwd, o.a. aan het begin en het einde van de les.

Lesmethode Mediawijsheid

Leerdoelen leerlijn

  • Leerlingen begrijpen hoe media werken en hoe (misleidend) nieuws wordt gemaakt;
  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op internet (o.a. pesten en ongewenst contact);
  • Leerlingen spreken met elkaar over de do’s en don’ts van sociale media;
  • Leerlingen maken zelf mediaproducties;
  • Leerlingen reflecteren, samen met hun ouders, op hun mediagebruik.

Inhoud lessen

De lessen over mediawijsheid zijn opgebouwd omtrent de competenties uit het ‘Competentiemodel Mediawijsheid’: Kritisch begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie. Binnen deze competenties komende de volgende onderwerpen aan de orde:

CompetentieOnderwerp les
Kritisch begripDigitale media en de gevolgen
Kritisch begripNieuwswijsheid
GebruikVeilig internet
CommunicatieOnline omgangsvormen
StrategieMedia maken

 

Duur & doelgroep

De leerlijn bestaat uit twaalf lessen van 45 minuten voor groep 6, 7 en 8. Voor elke groep zijn vier lessen beschikbaar en een huiswerkopdracht.

Kosten

De licentiekosten zijn € 2,25 per leerling per jaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of  een demo aanvragen.

Button Stel uw vraag


Ook populair in het Primair Onderwijs:

Social Media Wijs - aanbod POLespakket Sociale Media Social Media Wijs - aanbod trainingenTrainingen voor lerarenOuderavond Social Media WijsOuderavond

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren