Kinderen van nu communiceren en leren steeds meer met media. Dit gaat veelal spelenderwijs, maar kinderen moet ook leren om bewust en kritisch met media om te gaan. Wat is waar en wat is nep in de media? Hoe gaan we met elkaar om op sociale media? Hoe zorg ik dat ik veilig ben op internet? En hoe kan ik media gebruiken om mijn doelen te bereiken?

Wilt u met uw leerlingen aan de slag met deze thema’s, maar heeft u geen tijd om zelf materiaal te maken of bij elkaar te zoeken? En wilt u zeker zijn van materiaal dat up-to-date is? Dan is deze leerlijn precies wat u zoekt!

Overzicht leerlijn Mediawijsheid

De leerlijn Mediawijsheid heeft als doel om leerlingen in de bovenbouw te leren om veilig en slim om te gaan met internet & sociale media.

De lessen zijn ontwikkeld als ‘blended’ lessen: een mix van klassikale en digitale onderdelen. Leerlingen krijgen de beschikking over een digitale leeromgeving met opdrachten over mediawijsheid en digitale vaardigheden. De lessen starten en eindigen met een klassikaal (reflectie)moment.  Door de lessen heen zijn af en toe ook klassikale (reflectie)momenten ingebouwd.

Per groep zijn er vier lessen en een huiswerkopdracht. De lessen worden tweemaal per jaar geüpdatet.

Lesmethode Mediawijsheid

Leerdoelen leerlijn

  • Leerlingen begrijpen hoe media werken en hoe (misleidend) nieuws wordt gemaakt;
  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op internet (o.a. pesten en ongewenst contact);
  • Leerlingen spreken met elkaar over de do’s en don’ts van sociale media;
  • Leerlingen maken zelf mediaproducties;
  • Leerlingen reflecteren, samen met hun ouders, op hun mediagebruik.

Inhoud lessen

De lessen over mediawijsheid zijn opgebouwd omtrent de competenties uit het ‘Competentiemodel Mediawijsheid’: Kritisch begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie. Binnen deze competenties komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Mediawijsheid competentie Onderwerp les
Kritisch begrip Digitale media en de gevolgen
Kritisch begrip Nieuwswijsheid
Gebruik Veilig internet
Communicatie Online omgangsvormen
Strategie Media maken

 

Digitale leeromgeving

De leerlingen en leraar krijgen toegang tot de digitale leeromgeving Learnbeat. De leraar krijgt een eigen leeromgeving met, naast de lesstof, ook lesbrieven om zich voor te bereiden op de lessen.

De leraar heeft in de leeromgeving tevens inzicht in de voortgang en resultaten van zijn leerlingen. Leraren kunnen eventueel ook zelf informatie en opgaven toevoegen.

Duur & doelgroep

De leerlijn bestaat uit 12 lessen van 45 minuten voor groep 6, 7 en 8. Voor elke groep zijn vier lessen beschikbaar en een huiswerkopdracht.

Kosten

De licentiekosten zijn € 3 per leerling per jaar. Voor leraren zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de digitale leeromgeving.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of  een demo aanvragen.

Button Stel uw vraag


Ook populair in het Primair Onderwijs:

Social Media Wijs - aanbod POLespakket Sociale Media Social Media Wijs - aanbod trainingenTrainingen voor leraren Ouderavond Social Media WijsOuderavond

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren