De leerlijn Mediawijsheid, genaamd ‘Media Wijsneus‘, heeft als doel om leerlingen in de bovenbouw te leren om verstandig om te gaan met internet & sociale media. Voor elke groep worden lessen aangeboden over mediawijsheid en informatievaardigheden. Het lesmateriaal is opgenomen in een digitale leeromgeving.

Lesmethode Mediawijsheid

De lessen over mediawijsheid worden klassikaal gegeven. De leerlingen doen individueel kennis op en maken opdrachten in de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er klassikale (reflectie)momenten ingebouwd, o.a. aan het begin en het einde van de les.

De mediawijsheid lessen bestaan uit de volgende onderwerpen:

 1. Digitale media & de gevolgen;
 2. Veilig internet;
 3. Online omgangsvormen;
 4. Nieuwswijsheid.

De lessen over informatievaardigheden kunnen zelfstandig worden doorlopen in de digitale leeromgeving. De informatievaardigheden lessen bestaan uit de volgende onderwerpen:

 1. Online zoeken
 2. Auteursrecht& portretrecht

Leerdoelen leerlijn

 • Leerlingen begrijpen hoe media werken en hoe (nep)nieuws wordt gemaakt
 • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
 • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op internet (pesten en ongewenst contact);
 • Leerlingen spreken met elkaar over de do’s en don’ts van sociale media;
 • Leerlingen verbeteren hun informatievaardigheden;
 • Leerlingen maken zelf mediaproducties;
 • Leerlingen reflecteren, samen met hun ouders, op hun eigen mediagebruik.

Duur

De leerlijn Media Wijsneus bestaat uit twaalf lessen van 45 minuten:

– vier lessen voor groep 6

– vijf lessen voor groep 7

– drie lessen voor groep 8

Benodigdheden

Om de lessen goed te kunnen doorlopen zijn de volgende digitale middelen nodig:

– Beamer/scherm of digibord met geluid en internetverbinding voor leerkracht;

– Computers/laptops of tablets met internetverbinding voor leerlingen.

Kosten

De licentiekosten zijn € 2,25 per leerling per jaar.

Licentie & training

Indien gewenst, kunnen leerkrachten de bijpassende ‘Teach the Teacher’ training volgen. In deze training worden de inhoud en opdrachten van de lessen doorgelopen en geoefend.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of een proeflicentie aanvragen.

Button Stel uw vraag


Ook populair in het Primair Onderwijs:

Social Media Wijs - aanbod POLespakket Sociale Media Social Media Wijs - aanbod trainingenTrainingen voor lerarenOuderavond Social Media WijsOuderavond

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren