Wij hebben voor elke school een passend aanbod. Van een eenmalige gastles tot lespakketten en leerlijnen waarmee leraren zelf aan de slag kunnen. Klik op één van de onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over het product.

Lespakket Sociale Media

 

Lespakket Sociale Media

Vijf klassikale lessen over sociale media

verzorgd door eigen leraren

Leerlijn Mediawijsheid – bovenbouw

 

Social Media Wijs - lesmethode PO

Twaalf digitale lessen over mediawijsheid verzorgd

door eigen leraren

Gastlessen

 

Gastlessen Mediawijsheid

Lessen mediawijsheid en digitale vaardigheden

verzorgd door een gastspreker van Social Media Wijs

Leerlijn Dig. Geletterdheid – bovenbouw

 

  Achttien digitale lessen over mediawijsheid

en digitale vaardigheden verzorgd door eigen leraren

 

 

Bewaren