Het lespakket voor het Praktijkonderwijs, genaamd ‘Social Media Certificaat’, bestaat uit vijf klassikale lessen waarin leerlingen zich bewust worden van de werking van internet & sociale media. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren zij veilig internetten en slim communiceren op sociale media.

Leerdoelen

  • Leerlingen begrijpen het verschil tussen traditionele en sociale media;
  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op het internet;
  • Leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de do’s en dont’s op sociale media;
  • Leerlingen maken afspraken met de klas over online omgangsvormen.

Duur

Het lespakket bestaat uit vijf lessen van 45 minuten.

Aanvullend zijn er twee optionele verdiepende lessen over veilig internet: ‘Online pesten’ en ‘Seks op Internet’.

Bekijk hier de demo van les 1.

Kosten

Docenten die het lespakket willen gebruiken nemen een licentie op het lespakket af. De docent krijgt de beschikking over een digitale omgeving met presentatiemateriaal, lesbrieven en oefeningen. Dit materiaal wordt 2 maal per jaar geupdatet zodat altijd met actueel lesmateriaal wordt gewerkt.

De licentiekosten per jaar zijn als volgt:

Aantal docenten 1 – 3 4 – 6 > 7
Prijs per docent € 175 € 145 € 125

 

NB. Leerlingen werken niet met een digitale leeromgeving. Er zijn dan ook geen kosten voor leerlingen aan verbonden.

Benodigdheden

Om de lessen goed te kunnen doorlopen zijn de volgende digitale middelen nodig:

– Beamer/scherm of digibord met geluid en internetverbinding.

Het gebruik van een device door de leerlingen is niet noodzakelijk. Er zijn wel oefeningen waarbij dit een toegevoegde waarde kan hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of vraag een proeflicentie aan.

 

Button Stel uw vraag

 


Ook populair:

Social Media Wijs - lesmethode POLesmethode Mediawijsheid – 10 lessen Social Media Wijs - aanbod trainingenTraining Leraar & Mediawijsheid Ouderavond Sociale Media

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren