Het lespakket Sociale Media, genaamd ‘Social Media Certificaat‘, bestaat uit zeven klassikale lessen waarin leerlingen zich bewust worden van de werking van internet & sociale media. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren zij veilig internetten en slim communiceren op sociale media.

Leerdoelen

  • Leerlingen begrijpen het verschil tussen traditionele en sociale media;
  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op het internet;
  • Leerlingen worden bewust van desinformatie en leren dit te herkennen;
  • Leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de do’s en dont’s op sociale media;
  • Leerlingen maken afspraken met de klas over online omgangsvormen.

Bekijk hier de demo van les 1.

Duur & Doelgroep

Het lespakket Sociale Media bestaat uit zeven lessen van 45 minuten. De lessen zijn geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Niet genoeg tijd voor zeven lessen? We hebben ook een lespakket ‘Sociale Media -basis’ met drie lessen. Klik hier voor meer informatie.

Benodigdheden

Om de lessen goed te kunnen doorlopen zijn de volgende digitale middelen nodig:

– Beamer/scherm of digibord met geluid en internetverbinding voor leerkracht.

Het gebruik van een device door de leerlingen is niet noodzakelijk. Er zijn wel oefeningen waarbij dit een toegevoegde waarde kan hebben.

Kosten

Leerkrachten die het lespakket Sociale Media willen gebruiken nemen een licentie op het lespakket af. De leerkrachten krijgen de beschikking over een digitale omgeving met presentatiemateriaal, lesbrieven en oefeningen. Dit materiaal wordt twee maal per jaar geupdatet zodat altijd met actueel lesmateriaal wordt gewerkt.

De licentiekosten per jaar zijn als volgt:

Aantal leraren 1 – 3 4 – 6 > 7
Prijs per leraar € 175 € 145 € 125

 

Er zijn geen kosten voor leerlingen aan verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de brochure dowloaden of vraag een proeflicentie aan.

 

Button Stel uw vraag

 


Ook populair:

Social Media Wijs - lesmethode POLeerlijn Mediawijsheid Social Media Wijs - aanbod trainingenTrainingen voor leraren Ouderavonden

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren