Het lespakket Sociale Media, genaamd ‘Social Media Certificaat‘, bestaat uit vijf klassikale lessen waarin leerlingen zich bewust worden van de werking van internet & sociale media. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren zij veilig internetten en slim communiceren op sociale media.

Leerdoelen

  • Leerlingen begrijpen het verschil tussen traditionele en sociale media;
  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op het internet;
  • Leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de do’s en dont’s op sociale media;
  • Leerlingen maken afspraken met de klas over online omgangsvormen.

Bekijk hier de demo van les 1.

Duur & Doelgroep

Het lespakket Sociale Media bestaat uit vijf lessen van 45 minuten. De lessen zijn geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Voor groep 8 is er een optionele verdiepende les over ‘Online pesten’.

Benodigdheden

Om de lessen goed te kunnen doorlopen zijn de volgende digitale middelen nodig:

– Beamer/scherm of digibord met geluid en internetverbinding voor leerkracht;

– Minimaal 10 computers/laptops of tablets met internetverbinding voor leerlingen.

Kosten

Leerkrachten die het lespakket Sociale Media willen gebruiken nemen een licentie op het lespakket af. De leerkrachten krijgen de beschikking over een digitale omgeving met presentatiemateriaal, lesbrieven en oefeningen. Dit materiaal wordt 2 maal per jaar geupdatet zodat altijd met actueel lesmateriaal wordt gewerkt.

De licentiekosten per jaar zijn als volgt:

Aantal leraren 1 – 3 4 – 6 > 7
Prijs per leraar € 175 € 145 € 125

 

Er zijn geen kosten voor leerlingen aan verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de brochure dowloaden of vraag een proeflicentie aan.

 

Button Stel uw vraag

 


Ook populair:

Social Media Wijs - lesmethode POLeerlijn Mediawijsheid Social Media Wijs - aanbod trainingenTraining Leraar in digitale tijdperk Ouderavond

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren