Het mentorpakket Mediawijsheid, genaamd ‘Media Rijbewijs‘ bestaat uit vijf klassikale lessen, ondersteund door een digitale leeromgeving. Aan de hand van online en offline opdrachten worden leerlingen bewust gemaakt van de impact en werking van internet en sociale media. Ze leren ze om veilig en slim om te gaan met digitale media.

 
 

De leerdoelen van het mentorpakket zijn:

  • Leerlingen worden bewust van de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren hun gegevens te beschermen op internet;
  • Leerlingen krijgen tips om online pesten en ongewenst (seksueel) contact te voorkomen;
  • Leerlingen maken afspraken over online omgangsvormen.

Het mentorpakket wordt ondersteund door een digitale leeromgeving voor leerlingen en docenten van Instruct Educatieve Uitgeverij.

Duur & Doelgroep

Het mentorpakket Mediawijsheid bestaat uit vijf lessen van 50 minuten. Er is een variant voor het vmbo en voor havo/vwo.

Aanvullend zijn er twee optionele verdiepende lessen over ‘Seks op internet’ en ‘Online pesten’.

Benodigdheden

Om de lessen goed te kunnen doorlopen zijn de volgende digitale middelen nodig:
– Beamer/scherm of digibord met geluid en internetverbinding voor mentor;
– Een computer/laptop of tablet met internetverbinding voor elke leerling.

Kosten

Aan het mentorpakket Mediawijsheid zijn kosten voor de mentoren en de leerlingen verbonden:

Licentie per docent: € 120
Toegang per leerling: € 6

Mentoren die de lessenreeks willen gebruiken nemen een licentie af. De mentoren krijgen hiermee toegang tot de digitale leeromgeving voor docenten. Hierin staan de opdrachten voor leerlingen en de bijbehorende lesbrieven, handleidingen en werkbladen. Tevens heeft de mentor de beschikking over een leerlingvolgsysteem.

Voor leerlingen wordt betaald voor toegang tot de opdrachten en toetsen in de digitale leeromgeving.

NB. De opdrachten en het bijbehorende lesmateriaal worden 2 maal per jaar geupdatet zodat altijd met actueel materiaal wordt gewerkt.

Training

Indien gewenst, kunnen mentoren de bijpassende ‘Teach the Teacher’ training volgen. In deze training worden de inhoud en opdrachten van de lessen doorgelopen en geoefend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of een proeflicentie aanvragen.

Button Stel uw vraag


Ook populair in het Voortgezet Onderwijs:

Social Media RijbewijsLesmethode Media Rijbewijs  Training Sociale Veiligheid op Internet - Social Media WijsTraining Sociale Veiligheid op Internet Ouderavond Social Media WijsOuderavond Sociale Media

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren