Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is een belangrijke vaardigheid om actief deel te kunnen nemen aan de huidige kennis- en netwerksamenleving. De school van de 21ste eeuw heeft hiervoor leraren nodig die digitaal geletterd zijn en die weten hoe ze ICT didactisch kunnen inzetten.

Doelstelling

De leergang ‘Digitale Geletterdheid & Didactiek’ voorziet leraren van kennis en vaardigheden om digitale media een structurele plek te geven in hun vak. Naast digitale didactiek wordt ook aandacht besteed aan andere digitale vaardigheden: van online samenwerken tot informatievaardigheden en programmeren. Tevens krijgen de leraren handvatten om leerlingen kritisch en bewust om te laten gaan met media.

Modulaire opbouw

De leergang heeft een klassikaal basisprogramma en is verder modulair opgebouwd met klassikale en digitale modules. Het basisprogramma is een vast onderdeel van de leergang, de instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel. Leraren kiezen dus zelf hoe zij de leergang vormgeven.

De leergang bevat modules op verschillende niveaus:

  • Het basisprogramma bestaat uit zes bijeenkomsten van een dagdeel;
  • De instapmodules zijn digitale zelfstudie modules (tussen 8 – 18 uur per module);
  • De verdiepende modules zijn klassikaal en duren een dagdeel.

InhoudDigitale geletterdheid

De modules zijn inhoudelijk opgebouwd omtrent de vier thema’s van digitale geletterdheid, zoals opgenomen in het model van de 21ste-eeuwse vaardigheden van Kennisnet en SLO;

  • ICT-basisvaardigheden;
  • Mediawijsheid;
  • Informatievaardigheden;
  • Computational thinking.

ICT-basisvaardigheden worden behandeld in de zelfstandig te doorlopen instapmodules. De overige vaardigheden komen aan bod in het basisprogramma van de leergang.

In de verdiepende modules kan verder gespecialiseerd worden in mediawijsheid en computational thinking.

Doelgroep

Deze leergang richt zich op leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De inhoud van de modules wordt aangepast op basis van de specifieke omstandigheden van de betreffende sector.

Het maximale aantal deelnemers per module is 12 personen.

Validatie

Het basisprogramma van de leergang is ingediend ter validatie bij Registerleraar.nl voor 18 uur (18 RU). De verdiepende modules zijn afzonderlijk ingediend voor 3 uur (3 RU). De instapmodules zijn afzonderlijk ingediend, het aantal RU verschilt per module (van 8 tot 18 RU).

Kosten

Basisprogramma

Het basisprogramma wordt in-house verzorgd voor € 4.495.

Verdiepende modules

De verdiepende modules worden in-house verzorgd voor € 750 per module.

Instapmodules

Een licentie voor de digitale leeromgeving kost € 50 per persoon per module.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de productfolder downloaden.

Button Stel uw vraag

 


Anderen bekeken ook:

Social Media Wijs - aanbod POLespakket Sociale Media – 5 lessenSocial Media in de Les - Social Media WijsTraining Online Tools in de LesOuderavond Social Media WijsOuderavond Sociale Media

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren