De jeugd van nu speelt, communiceert en leert steeds meer met nieuwe media. Dit gaat veelal spelenderwijs, maar ze moeten ook leren om bewust en kritisch met media om te gaan. Nieuwe media bieden mooie kansen maar uiteraard kleven er ook nadelen aan. Naast ouders, kunnen leraren ook een belangrijke bijdrage leveren aan de mediawijsheid van de jeugd.

Wilt u weten wat uw leerlingen allemaal doen op internet en sociale media? Welke sociale media ze gebruiken en wat je daar allemaal mee kan? En tegen welke kansen en bedreigingen ze online aanlopen? Als deze vragen u bekend voorkomen, is de training Jeugd & Media echt wat voor u!

Leerdoelen

Deze training heeft als doel om leraren inzicht te geven in de digitale belevingswereld van kinderen en jongeren en om handvatten te geven om leerlingen te begeleiden bij het gebruik van nieuwe media.

Na afloop van de training:
– heeft u inzicht in de digitale belevingswereld van kinderen en jongeren;
– kent u de voor- en nadelen van nieuwe media;
– weet u hoe te handelen in het geval van vervelende online ervaringen bij kinderen en jongeren.

Inhoud training

In deze training start nemen we je eerst mee in de digitale belevingswereld van jongeren. Welke trends zien we als het gaat om kinderen en jongeren en hun gebruik van internet, sociale media en games? Wat zeggen de laatste onderzoeken over de relatie tussen digitale media en hun wereldbeeld, vriendschappen en (mentale) gezondheid? Onderwerpen als beïnvloeding, desinformatie en online sociale veiligheid komen aan de orde.

Tot slot worden de meest voorkomende vervelende ervaringen op het internet behandeld: groepsdruk, online pesten en online seksueel misbruik. Aan de hand van cases gaan we aan de slag met deze onderwerpen.   

Doelgroep

Deze training is gericht op leerkrachten basisonderwijs en docenten voorgezet onderwijs. Er is geen aanvangsniveau van toepassing.

De inhoud van de training wordt afgestemd op de betreffende sector.

Duur & Kosten

De training Jeugd & Media duurt één dagdeel. De training wordt bij u op school verzorgd voor € 850.

Het maximum aantal deelnemers is 15 personen.

Meer informatie

Neem bij vragen gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Button Stel uw vraag

 


Anderen bekeken ook:

Social Media RijbewijsGastlessen Lezing Workshops

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren