Social Media Wijs biedt een breed scala aan workshops. Op deze pagina wordt ons aanbod beleidsmatige workshops verder toegelicht.

  • Workshop Online Privacy

Privacy is een thema dat door de digitalisering van de maatschappij en de populariteit van sociale media meer leeft dan ooit. Internet en sociale media worden steeds vaker door leerlingen en docenten gebruikt. De informatie die online wordt gedeeld, bevat vaak persoonsgegevens: een foto, naam, gedrag, uitnodiging of gesprek.

In deze workshop verkennen we online omgangsvormen van de school en haar medewerkers. Mogen leraren bijvoorbeeld contact hebben met leerlingen via sociale media? Welke informatie deelt de school over haar leerlingen? Wanneer moet je toestemming vragen aan ouders bij gebruik van foto’s en video’s? Met elkaar wordt gediscussieerd over de verantwoordelijkheid van de school.

  • Inspiratiesessie PR en werving via sociale media

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de kenmerken en mogelijkheden van sociale media en de kansen van deze media voor scholen. Er worden voorbeelden getoond hoe sociale media ingezet kunnen worden voor werving, PR en in communicatie met leerlingen en ouders.

  • Workshop Social Media Protocol

protocolIn deze workshop gaan de deelnemers met elkaar in discussie over de gewenste gedragsregels ten aanzien van sociale media voor leerlingen, ouders en leraren. De deelnemers werken in groepjes aan onderwerpen als ‘gebruik beeldmateriaal’, ‘vriendschapsverzoeken’ en ‘berichten over de school’.

 

  • Workshop Digitale geletterdheid in het onderwijs

infographic_knaw_DEF_infographic_PMS2Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden voor de maatschappij waarin ze leven. In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens.

In deze workshop wordt stilgestaan bij de rol van school bij het mediawijs en digitaal vaardig maken van kinderen en jongeren. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen nodig om veilig en doelgericht om te gaan met digitale media? Hoe kan je op school structureel aandacht besteden aan digitale geletterdheid?

Duur & Kosten

De kosten zijn vanaf € 295 en zijn afhankelijk van de duur van de workshop. Bij meerdere workshops, bijvoorbeeld op een studiedag, maken wij een aanbod op maat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden.

Button Stel uw vraag

 


Anderen bekeken ook:

Voorlichtende workshops - Social Media WijsVoorlichtende workshops Social Media Wijs - aanbod workshopsPraktische workshops Social Media Lezing menuLezing

Bewaren

Bewaren