Social Media Wijs biedt een breed scala aan workshops. Op deze pagina wordt ons aanbod beleidsmatige workshops verder toegelicht.

 

  • Inspiratieworkshop Sociale Media

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de kenmerken en mogelijkheden van sociale media en worden zowel de risico’s als de kansen voor sociale media in school belicht en besproken. Er worden voorbeelden getoond hoe sociale media gebruikt kunnen worden voor profilering van de school, onderdeel kunnen worden van de dagelijkse lessen en hoe ze ingezet kunnen worden in communicatie met leerlingen en ouders.

 

  • Workshop Sociale Veiligheid op internet

Scholen zijn sinds dit schooljaar wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een veilige sociale omgeving voor leerlingen. Daar hoort ook veiligheid op sociale media bij. Wat kan de school preventief doen om vervelende situaties op sociale media te voorkomen? Hoe signaleert u tijdig online escalaties? En hoe te handelen om de schade voor de betrokkenen (incl de school) te beperken bij onveilige situaties zoals online pesten en sexting?

 

  • Workshop Online Pestenpesten

Pesten is van alle tijden. Maar bij online pesten stopt het pestgedrag niet als je thuiskomt. Ook thuis gaat het pesten door via internet. Dat heeft een grote impact op het gepeste kind.

Wat is de rol van de school bij online pestgedrag? Wat kan de school doen om pestgedrag te voorkomen en hoe te handelen als het toch (na schooltijd) gebeurt? En wat zijn de juridische kaders? Aan de hand van cases gaan deelnemers met elkaar hierover in gesprek.

 

  • Workshop Online Privacy

Privacy is een thema dat door de digitalisering van de maatschappij en de populariteit van sociale media meer leeft dan ooit. Internet en sociale media worden steeds vaker door leerlingen en docenten gebruikt. De informatie die online wordt gedeeld, bevat vaak persoonsgegevens: een foto, naam, gedrag, uitnodiging of gesprek.

In deze workshop verkennen we online omgangsvormen van de school en haar medewerkers. Mogen leraren bijvoorbeeld contact hebben met leerlingen via sociale media? Welke informatie deelt de school over haar leerlingen? Wanneer moet je toestemming vragen aan ouders bij gebruik van foto’s en video’s? Met elkaar wordt gediscussieerd over de verantwoordelijkheid van de school.

 

  • Workshop Social Media Protocol

protocolOp basis van het sociale media beleid van uw school, gaan de deelnemers met elkaar in discussie over de gewenste gedragsregels ten aanzien van sociale media voor leerlingen, ouders en leraren. De deelnemers werken in groepjes aan onderwerpen als ‘gebruik beeldmateriaal’, ‘vriendschapsverzoeken’ en ‘berichten over de school’.

 

  • Workshop Online profilering van de school

Scholen zien steeds meer de voordelen van het inzetten van sociale media als Facebook en Twitter als het gaat om informatieverstrekking aan leerlingen en ouders. De school doet er ook goed aan om haar oor te luister te leggen op sociale media en vervolgens te reageren waar nodig. Maar hoe werkt dat precies en hoe organiseert de school dat dan? In deze workshop wordt ingegaan op sociale media monitoring tools, reactiestrategieën en de keuzes bij het publiceren.

 

  • Workshop Digitale geletterdheid in het onderwijs

infographic_knaw_DEF_infographic_PMS2Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden voor de maatschappij waarin ze leven. In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens.

In deze workshop wordt stilgestaan bij de rol van school bij het mediawijs en digitaal vaardig maken van kinderen en jongeren. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen nodig om veilig en doelgericht om te gaan met digitale media? Hoe kan je op school structureel aandacht besteden aan digitale geletterdheid?

 

Duur & Kosten

De kosten zijn vanaf € 250 en zijn afhankelijk van de duur van de workshop. Bij meerdere workshops, bijvoorbeeld op een studiedag, maken wij een aanbod op maat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden.

Button Stel uw vraag

 


Anderen bekeken ook:

Voorlichtende workshops - Social Media WijsVoorlichtende workshops Social Media Wijs - aanbod workshopsPraktische workshops Social Media Lezing menuLezing

Bewaren

Bewaren