Op zoek naar een prikkelende bijeenkomst over sociale media, mediawijsheid of digitale geletterdheid? Bij ons kunt u terecht voor enthousiasmerende inspiratiesessies. Wij laten graag de kansen van internet & sociale media zien, waar anderen vaak alleen de gevaren zien. Onze inspiratiesessies zetten het publiek aan tot denken!

Hieronder leest u voorbeelden van onze meest populaire inspiratiesessies. We kunnen in overleg met u ook een inspiratiesessie op maat maken.

‘Sociale media op school: (hoe) moet dat?’

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de kenmerken en mogelijkheden van sociale media en worden zowel de risico’s als de kansen voor sociale media op school besproken.

Er worden enerzijds voorbeelden getoond hoe sociale media onderdeel kunnen worden van de dagelijkse lessen en hoe sociale media ingezet kunnen worden in communicatie met leerlingen en ouders. Anderzijds wordt stilgestaan bij de vervelende ervaringen waar scholen mee te maken kunnen krijgen zoals online pesten, sexting en bedreigingen.

Duur: 60 minuten

‘Professionele communicatie met sociale media’

Inspiratiesessie De bijeenkomst begint met een plenaire inleiding over online communicatie en de mogelijkheden en kansen die sociale media te bieden hebben aan scholen.

Vervolgens kunnen de deelnemers in kleinere groepen aan de slag gaan. Aan de hand van prikkelende stellingen en cases wordt gediscussieerd over de kansen en bedreigingen die sociale media brengen op school. De deelnemers werken in groepjes aan onderwerpen als ‘gebruik beeldmateriaal’, ‘vriendschapsverzoeken’ en ‘berichten over de school’.

Tot slot van de bijeenkomst gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de gewenste gedragsregels ten aanzien van sociale media voor leerlingen, ouders en leraren.

Duur: 180 minuten

 

‘Leraar in het digitale tijdperk’

De sessie begint met een inleiding over de digitale belevingswereld van kinderen. Hierbij is er uiteraard aandacht voor de thema’s waar opvoeders en opvoedprofessionals dagelijks mee te maken krijgen, zoals gebruik van mobieltjes, privacy en sociale veiligheid op internet.

Vervolgens zullen de deelnemers in kleinere groepen aan de slag gaan. Aan de hand van prikkelende stellingen en cases wordt gediscussieerd over de kansen en bedreigingen die digitale media brengen.

Tot slot van de sessie worden tips gegeven om mediawijsheid vorm te geven en wordt stilgestaan bij de vaardigheden die kinderen nodig hebben om digitale media veilig en doelgericht te gebruiken (digitale geletterdheid).

Duur: 120 minuten

Kosten inspiratiesessies

De kosten van een inspiratiesessie zijn vanaf € 475 en zijn afhankelijk van de duur.

Meer informatie

Button Stel uw vraag

 


Anderen bekeken ook:

Social Media Wijs - MasterclassMasterclass Social Media Protocol Beleid - Social Media Wijs Beleid & Protocol Social Media Wijs - aanbod workshopsPraktische workshops

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren