Het Positief Social Media Protocol is opgesteld om te dienen als leidraad voor die scholen die vertrekken vanuit de visie dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals omwonenden en de gemeente.Geboren digitale tijdperk

Deze ‘sociale media wijze’ school ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien ziet de school de kansen die sociale media bieden om de school te profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.

Functies sociale media

Het protocol is gestoeld op de drie functies die Social Media Wijs onderkent bij het toepassen van sociale media door scholen:

  • Leren
    Hoe kan sociale media een structurele plek krijgen in het curriculum van de school?
  • Communiceren
    Hoe kan sociale media ingezet worden om de communicatie met, en daarmee de betrokkenheid van, de verschillende doelgroepen in en om de school te versterken?
  • Profileren
    Hoe kan sociale media ingezet worden om een bijdrage te leveren aan de profilering/het imago van de school?

Download hier het Positief Social Media Protocol

Graag benadrukken we dat dit protocol niet bedoeld is als statisch document. Haal er uit wat nuttig en van toepassing is op jouw school (of andere organisatie). En vul vooral aan waar je dat nodig acht. Zolang dit de positieve inzet van sociale media op scholen bevordert, is ons doel bereikt!